Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vägarbete i Närsholmens naturreservat

Den 17 september påbörjas ett vägarbete i Närsholmens naturreservat. Vägen kommer att beläggas med asfaltskross och är under arbetet helt stängd för fordonstrafik.

Den berörda vägsträckan framgår av kartan. Arbetet beräknas vara klart inom två veckor. Allmänheten är välkommen att besöka området utan fordon medan arbetet pågår.

Önskas mer information, kontakta länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Kontakt

Förvaltning av naturreservat - resursbrevlåda

Naturvårdsenheten