Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har yttrat sig om Nordkalks ansökan rörande Klinthagentäkten i Lärbro

Nordkalk AB har ansökt om tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet vid Klinthagentäkten i Lärbro hos Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen har idag skickat in sitt yttrande i ärendet.

Länsstyrelsen ställer sig positiv till Nordkalks förslag att en del av det vatten som bortleds i samband med verksamheten får gå tillbaka till det allmänna vattenförsörjningssystemet istället för att ledas ut i havet.

– Att stora mängder vatten leds ut till havet är aldrig önskvärt, så vi ställer oss positiva till Nordkalks förslag. Om en återförsel till den kommunala vattenförsörjningen inte visar sig vara möjlig så vill vi att Nordkalk ska utreda andra alternativ, till exempel bevattning av åkermark eller infiltration till grundvattnet, säger Lena Kulander, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande att det finns motstridiga och bristfälliga uppgifter i ansökan när det gäller just vattenverksamheten och att ansökan därför måste kompletteras.
 
– Verksamheten gränsar bland annat till Natura 2000-området Hoburgsmyr, och ansökan måste visa att brytningen inte påverkar det området negativt, säger Lena Kulander.

Läs länsstyrelsens yttrande i sin helhet Pdf, 10.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt