Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förstudie om nationalpark Bästeträsk

Bästeträsk. Foto: Ckaroline Johansson

Den fördjupade delen av förstudien för bildandet av nationalpark Bästeträsk är nu klar. Rapporten ger bland annat svar på hur skötsel, finansiering samt förvaltning av en framtida nationalpark kan gå till.

Den fördjupade förstudien reder ut förutsättningarna för ökade vattenuttag ur Bästeträsk och belyser den viktiga frågan om hur betesmarken kan nyttjas i området. Rapporten ger också svar på hur avgränsningen av en eventuell national­park går till och ger en bild av hur en nationalpark kan bidra till tillväxt och hållbar utveckling inom besöksnäringen på norra Gotland.

Den fördjupade förstudien utgör tillsammans med den tidigare rapporten underlag för att kunna gå vidare och ta ställning i nationalparksfrågan. Före årsskiftet ska Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsverket samt Region Gotland ta ställning till bildandet av en nationalpark i området.

Snabbfakta
Gotlands län har sedan tidigare en nationalpark, Gotska Sandön. Området kring Bästeträsk på norra Gotland är ett unikt område med mycket höga naturvärden. Området har de kvaliteter som krävs för att kunna utses till nationalpark och har funnits med i den svenska nationalparksplanen sedan 2007. Området finns för närvarande med i Naturvårdsverkets genomförandeplan som beskriver de nationalparker Naturvårdsverket prioriterar att arbeta med fram till 2020. Huvuddelen av området ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland har sedan hösten 2016 arbetat med en förstudie för att titta på förutsättningarna för att bilda en nationalpark i området.

För mer information, kontakta:

Gisela Norberg, handläggare områdesskyddsenheten, Naturvårdsverket
Tfn: 010-6981514
E-post: gisela.norberg@naturvardsverket

Anna-Lena Fritz, Länsstyrelsen i Gotlands län
Tfn: 010-223 92 23
E-post: anna-lena.fritz@lansstyrelsen.se


Kontakt