Vind i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till utökad kalkbrytning i Bunge

Mark- och miljööverdomstolen upphäver tidigare domar som ger Nordkalk AB rätt att öppna en ny täkt vid Bunge Ducker och SMA Mineral rätt att utöka täkten vid Stucks i Bunge.

I juni 2014 fick Nordkalk AB tillstånd av Mark- och miljödomstolen att bryta 2,5 miljoner ton sten om året i 25 år vid Bunge Ducker 1:64. Samtidigt fick SMA Mineral tillstånd att bryta 30 miljoner ton kalksten vid Bunge Stucks 1:368. Båda domarna överklagades av bland annat Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat sina domar i målen, och till skillnad från mark- och miljödomstolen har de funnit att ansökningarna i båda fallen ska avslås.

Prövningen i Mark- och miljööverdomstolen har i huvudsak handlat om täkternas påverkan på Natura 2000-området Bästeträsk.

– Från länsstyrelsen sida är vi nöjda med domarna. Domstolen har tagit hänsyn till Natura 2000 och de prioriterade naturtyper som skulle skadas permanent av verksamheten, säger Anna-Lena Fritz, enhetschef på naturvårdsenheten.

Kontakt