Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbildas i krisberedskap

Under de kommande åren ska länsstyrelsen genomföra ett stort antal övningar och utbildningar i syfte att stärka myndighetens förmåga att hantera olika kriser.

– Övningarna är en del i den treåriga regeringssatsningen inom totalförsvaret mellan länsstyrelsen och Försvarsmakten, säger Kicki Scheller, försvardirektör vid länsstyrelsen.

Målet är dels att höja länsstyrelsens förmåga att hantera samhällsstörningar och kriser både i fredstid och vid höjd beredskap, dels att öka förmågan till samverkan med övriga aktörer.

Länsstyrelsens övningar och utbildningar syftar till att värna samhällets skyddsvärden: Människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, miljö och ekonomiska värden samt nationell suveränitet.

Kommande övningar och utbildningar

2018
Totalförsvarskonferens i maj
SAMÖ 2018 (Nationell samverkansövning)
Interna stabsövningar

2019
Totalförsvarskonferens i maj
Interna stabsövningar
Samverkanskonferenser om krisberedskap
Regional samverkansövning (RSÖ2019)

2020
Totalförsvarskonferens i maj
Samverkanskonferenser om krisberedskap
Interna stabsövningar
Nationell totalförsvarsövning (TFÖ)

Kontakt