Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen föreslår förenklad skyddsjakt på vitkindad gås

Stora flockar av vitkindade gäss rastar varje år på Gotland. Gässen orsakar allvarliga skador på jordbruksgrödorna på ön, och länsstyrelsen betalade förra året ut omkring 1,2 miljoner kro-nor till drabbade lantbrukare. Länsstyrelsen föreslår nu att man som drabbad inte längre ska behöva ansöka om tillstånd för skyddsjakt på vitkindad gås, så länge man uppfyller uppsatta villkor.

Länsstyrelsen fattar redan idag omkring 20-30 beslut om skyddsjakt på vitkindade gäss varje år.

 – Vi vill förenkla för enskilda lantbrukare att förebygga skador på sina grödor. Vi föreslår skyddsjakt på upp till 500 gäss per år på Gotland, men innan vi fattar beslut vill vi att berörda organisationer och föreningar ska få tycka till och skickar därför ut förslaget på remiss, säger Mimmi Skog, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

De vitkindade gäss som rastar på Gotland hör till den nederländska/ryska populationen. Från 1950-talet till idag har populationen vuxit från omkring 20.000 till cirka 1,2 miljoner individer.

– Man uppskattar att populationen växer med omkring 26 procent per år, och vi bedömer inte att en skyddsjakt på som mest 500 gäss per år på Gotland skulle försvåra en gynnsam bevarandestatus, säger Mimmi Skog.

Som villkor för skyddsjakten föreslås bland annat att den utförs under perioden 1 mars till 31 maj och att den bara bedrivs mot flockar om minst 20 gäss som befinner sig på en åker med oskördad gröda. Enligt förslaget ska skytten eller jaktledaren rapportera antalet fällda gäss till länsstyrelsen senast en vecka efter att de fällts.

Kontakt