Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Strandskyddskontroll i fyra gotländska fiskelägen

Under första veckan i september kommer länsstyrelsen att kontrollera hur strandskyddslagen efterföljs i fyra olika fiskelägen på Gotland. Tillsynen är en del i en nationell insats som genomförs i tio olika län.

Kontrollerna sker samlat i landet under slutet av augusti och början av september i områden som är viktiga för friluftslivet och växt- och djurlivet. På Gotland är det fyra fiskelägen, två på östkusten och två på västkusten, som kommer att få besök.

– Vi kommer att kontrollera strandskyddet i fiskelägena i Västergarn, Herrvik, Ljugarn och Nisseviken. Vi tittar bland annat efter bryggor och sjöbodar som byggts eller byggts om utan tillåtelse, säger Cecilia Cederborg, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen väljer slumpvis ut fem bodar i varje fiskeläge som därefter kontrolleras i fält. Det som kontrolleras är om bodens utseende och användningsområde stämmer överens med de dokument om boden som länsstyrelsen har. Länsstyrelsen kontrollerar även om det finns strandskyddsdispens för eventuella förändringar av boden och om eventuellt tidigare givna strandskyddsdispenser har efterföljts.

– Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kunskap om att det är byggförbud inom skyddat område. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten, säger Cecilia Cederborg.

Strandskydd gäller längs den gotländska kusten och vid sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras. Inom naturvårdsområden och naturreservat på Gotland har länsstyrelsen tillsyn över strandskyddet, på övriga platser är Region Gotland tillsynsmyndighet.

Kontakt