Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Gotlands läns föreskrifter om upphävande av föreskrifter om utökat eldningsförbud

Beslutade den 16 augusti 2018 (dnr 452-2852-18)

Länsstyrelsen i Gotlands län föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor följande.

Länsstyrelsen föreskriver att tidigare föreskrifter 09FS 2018:04 ska upphöra att gälla.

Föreskrifterna träder i kraft den 17 augusti 2018 kl. 07:00.

Kontakt