Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lantbrukare kan få hjälp med stängsling av betesmark

Den här veckan inleder ett 15-tal deltagare i utbildnings- och jobbsatsningen Naturnära jobb arbetet med att kostnadsfritt hjälpa lantbrukare på Gotland att stängsla betesmark. Stängslingen är provisorisk och görs för att betesdjur ska kunna flyttas till bättre bete i den akuta fodersituation som råder på ön.

Fodersituationen för öns lantbrukare är fortsatt mycket ansträngd till följd av den långvariga torkan. För att underlätta för lantbrukare att kunna flytta sina djur till nya betesmarker läggs nu alla resurser inom Naturnära jobb på Gotland på stängsling. Redan den här veckan kommer deltagarna att vara igång med ett stängslingsarbete åt en lantbrukare på östra Gotland.

– Lantbrukare som är i behov av stängslingshjälp kan ansöka via ett formulär på länsstyrelsens hemsida. Resurserna är begränsade och vi kan inte hjälpa alla, men vi försöker att fördela resurserna så att vi kan hjälpa så många som möjligt, säger Antonia Baumert, länsstyrelsens samordnare för Naturnära jobb.

Naturnära jobb är regeringens satsning på att skapa tillfälliga anställningar för arbetssökande som är nyetablerade/nyanlända i Sverige eller arbetssökande som varit utan anställning en längre tid. På Gotland har Skogsstyrelsen anställt omkring 35 personer, som under våren och sommaren har arbetat med allt från att städa stränder till röjning för att gynna hotade arter och inventering av naturreservatsgränser.

– Nu läggs de naturvårdande insatserna åt sidan tills vidare och vi prioriterar stängsling av betesmark så länge det behövs, säger Antonia Baumert.

Initiativet att tillfälligt använda Naturnära jobb för att underlätta för lantbrukare kommer från LRF.

– Idén är god och Skogsstyrelsen har på nationell nivå fattat beslutet att stängsling kan prioriteras inom Naturnära jobb, säger Martin Sjöberg, arbetsledare på Skogsstyrelsen inom Naturnära jobb, Gotland.

För att kunna få hjälp med stängsling måste vissa kriterier uppfyllas. En förutsättning är till exempel att marken ska vara lämpligt bete för aktuellt djurslag och att stängslingen är tillfällig. Lantbrukarna betalar inget för arbetet men står för material och verktyg.

– Vi vill underlätta för lantbrukarna och tror att det här kan vara en välkommen hjälp i en just nu ansträngd vardag. Nu gäller det att vi hjälps åt på Gotland och drygar ut det bete som finns så gott det går, säger Gunilla Lexell, handläggare på landsbygdsenheten.

Kontakt