Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt eldningsförbud

Länsstyrelsen har idag onsdag gjort en genomgång av förutsättningarna för att mildra eldningsförbudet men har kommit fram till att läget inom länet är väldigt varierande och inom vissa områden är det fortfarande extremt torrt.

Vi har förståelse för att medborgarna vill kunna grilla i områden där det fallit mycket nederbörd. Det är dock inte lämpligt att ha olika grader av eldningsförbud på olika delar av Gotland utan samma regler ska gälla för hela Gotland. Länsstyrelsen finner därför utifrån en helhetsbedömning och med en avvägning av enskilda och allmänna intressen att det finns skäl att behålla det totala eldningsförbudet på hela Gotland ännu en tid. Länsstyrelsen gör en ny prövning av om det totala eldningsförbudet kan omprövas på måndag den 6 augusti 2018. Var vänliga att respektera eldningsförbudet. 

Kontakt