Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna kämpar tillsammans mot torka och bränder

Torka

Skogsbränder, torka, foderbrist och vattenbrist sätter samhället på hårda prov. För att klara jobbet har landets 21 länsstyrelser bland annat skapat en gemensam personalpool för att stötta de länsstyrelser som drabbats av stora skogsbränder.

-Kolleger i hela landet bryter sina semestrar eller lämnar det vanliga jobbet för att hjälpa till, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård, länsstyrelsen i Gotlands län.

Stabspersonal, kommunikatörer, GIS-experter och andra sakkunniga är på plats i både Dalarna, Gävleborg och Jämtland för att stötta krisstaberna och sina kolleger.

– Den här veckan har länsstyrelserna lånat ut ett hundratal medarbetare och vi planerar nu för personalförsörjningen under de kommande två veckorna, säger Niklas Nordgren, försvarsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län, som samordnar personalpoolen.

Samtidigt som länsstyrelserna stöttar sina värst drabbade kolleger behöver alla jobba med att förebygga fler bränder i sitt eget län och dessutom hantera effekterna av den långvariga torkan.

– Vi hanterar kriser på flera fronter, säger länsråd Peter Molin, Länsstyrelsen i Gotlands län. Det handlar inte minst om att få människor att förstå hur viktigt eldningsförbudet är – man får till exempel acceptera att det inte går att grilla nu. Det är även viktigt att spara på vattnet. Länsstyrelsen kommer att ha många utmaningar både på kort och lång sikt på grund av det extrema läget.

Räddningstjänsterna och Länsstyrelsen har daglig kontakt för avstämning av skogsbrandsrisken, väderläget och vilka resurser som är tillgängliga. Samverkan är en självklarhet. Larmlistor och rutiner finns. Brandflyget ronderar två gånger per dag över Gotland.

Vi hoppas naturligtvis att sommar- och semestervädret ska bidra till att man kan vistas i naturen. Samtidigt är läget extremt, så var försiktig och aktsam om vår vackra natur.

Stödet till lantbrukarna är ett annat viktigt uppdrag. De är hårt drabbade av torkan, med tillhörande foderbrist och dåliga skördar, och nu behöver länsstyrelserna fatta snabba beslut om vilka regler som gäller och försöka hitta olika vägar att stödja lantbrukarna.

– Vi samverkar med LRF för att få tydliga bilder av hur läget är, var behoven är störst och hur vi kan stötta på bästa sätt, säger Kjell Norman, chef på landsbygdsenheten.

För mer information, kontakta:
Anna-Lena Fritz, t.f. länsråd
Tfn: 010-223 92 23
E-post: anna-lena.fritz@lansstyrelsen.se

Kontakt