Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen föreskriver om skärpt eldningsförbud

Det är fortsatt extremt torrt i våra marker med stor brandrisk och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppmanat landets länsstyrelser att skärpa sina eldningsförbud. Länsstyrelsen i Gotlands län har därför beslutat att meddela föreskrifter om skärpt eldningsförbud i länet som gäller från och med kl. 16:00 idag den 25 juli 2018. Överträdelse av förbudet är förenat med straffansvar.

– Med de föreskrifter som det idag har beslutats om vill länsstyrelsen förenkla och förtydliga vilka regler som gäller och vilket ansvar man har som enskild individ, organisation och annan aktör i länet, säger t.f. länsrådet Anna-Lena Fritz.

Föreskrifterna innebär, precis som räddningstjänsten tidigare meddelat, att all eldning, grillning och användning av utomhuskök som brinner med öppen låga är förbjuden. Förbudet gäller på samtliga platser i länet, såväl i naturen som på den egna tomten, och är förenat med straffansvar.

Undantag från förbudet kan ges av räddningstjänsten vid Region Gotland om det föreligger särskilda skäl. Undantag ska medges restriktivt.

Föreskrifterna gäller till dess annat har beslutats.

Länsstyrelsen i Gotlands läns tillfälliga föreskrifter om eldningsförbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt