Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Överprövar detaljplan för Vändburgs hamn

Länsstyrelsen väljer att överpröva Region Gotlands detaljplan för Vändburgs hamn. Beslutet innebär att regionen ska inkomma med kompletterande uppgifter för att detaljplanen ska kunna godkännas.

Det främsta skälet är att det saknas en hållbar lösning för vatten- och avloppsförsörjning i området. Länsstyrelsen efterlyser också en beskrivning av hur dagvattnet ska hanteras och gör bedömningen att den nuvarande planen kan medföra skada på riksintresset för yrkesfisket då den begränsar transportmöjligheterna på kajen. 

– Vår bedömning är att den nuvarande planen kan innebära en hälsorisk för människor och att den kan påverka yrkesfiskarna negativt. Därför vill vi att regionen kompletterar detaljplanen. Målet är att att det ska bli så bra som möjligt för de människor som bor och verkar i området och att detaljplanen ska godkännas av alla instanser, säger Anders Malm, chef för enheten för samhälle och kulturmiljö vid länsstyrelsen.

Det var den 14 maj som Region Gotland beslutade att anta detaljplanen för del av Hamra Storms 2:4. Länsstyrelsens beslut innebär att Region Gotland nu har fram till den 10 augusti på sig för att komma in med kompletteringar. I annat fall kan länsstyrelsen välja att upphäva detaljplanen.

Länsstyrelsens beslut att överpröva antagen detaljplan för del av Hamra Storms 2:4, Gotlands kommun Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt