Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar

De senaste veckorna har torkan påverkat många lantbrukares möjligheter att följa den betesplanering som det var tänkt. Gräs och örter är ofta antingen nerbetade eller hårt brända av sol och vind och särskilda lösningar kan behövas för att klara djurvälfärden.

Länsstyrelsen på Gotland ger inga generella undantag när det gäller att följa villkoren för miljöersättningen, utan behöver pröva lösningar från fall till fall. Följande gäller:

Tillskottsutfodring

Vilka särskilda skötselvillkor finns i åtagandeplanen för gårdens marker?
Finns villkor som begränsar tillskottsutfodring? Är det praktiskt möjligt att flytta djuren till mark där detta villkor inte finns och utfodra där?

Om det inte går - kontakta länsstyrelsen som snabbt prövar om undantag är möjligt. Skicka förfrågan via e-post. Förfrågan ska innehålla kundnummer och aktuellt blocknummer.
E-postadress: jordbrukarstod.gotland@lansstyrelsen.se.

Bete istället för slåtter på slåtteräng med särskild skötsel

Slåtterängar med särskild skötsel kan i undantagsfall få användas till bete istället för till slåtter i år.

Kontakta länsstyrelsen som snabbt prövar om undantag är möjligt. Skicka förfrågan via e-post. Förfrågan ska innehålla kundnummer och aktuellt blocknummer.
E-postadress: jordbrukarstod.gotland@lansstyrelsen.se.

Om du får klartecken kommer Länsstyrelsen att anpassa utbetalningen så att du får ersättning för betesmarksskötsel istället för slåtterängsskötsel i år.

Kontakt