Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen upplåter mark för bete

Torkan skapar brist på bete i år. Naturvårdsförvaltningen har gjort en inventering av Gotlands skyddade områden för att se om vi kan hjälpa till. Det finns två stängslade områden som inte redan betas. Dessa är nu tillgängliga för lammbete.

Det ena området ligger i södra delen av Hall-Hangvar (Klinthagen). Det är ca 160 ha och utgörs av skogsbete. Området är stängslat med 100 cm gunnebo och har grindar. På ett antal ställen har dock stolpar gått av. Vatten måste köras till området.

Det andra området ligger öster om Bästeträsk och är ca 260 ha stort. Området har fullt fungerade stängsel med 100 cm gunnebo och vattentillgången är god. 

Marken kommer upplåtas för bete. Länsstyrelsen begär ingen ersättning men kommer heller inte kunna hjälpa till med eventuella åtgärder. Det är först till kvarn som gäller.

Kontakta Naturvårdsförvaltningen vid intresse.
E-post: forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Tel. 010-223 90 00

Kontakt