Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gediget Almedalsprogram i Länsstyrelsens trädgård

Välkommen till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under Almedalsveckan bjuds här en lång rad av program där Länsstyrelsen i Gotlands län på olika sätt är delaktig.

Landshövding Cecilia Schelin Seidegård tillsammans med pristagarna för SKAPA-Priset 2018 och SKAPA-priset för unga innovatörer 2018

Text

Adress för seminarier:
Länsstyrelsens trädgård, ingång från Korsgatan-Skeppsbrogränd
621 57 Visby (Innerstaden)

Ytterligare information om de olika programpunkterna finns på www.almedalsveckan.info Länk till annan webbplats.

Måndag 2 juli

Kl. 08:30 – 10:00
Våga prata ansvar – så blir hållbarhetsfrågorna heta i valdebatten
Arrangör: Hagainitiativet
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 09:15 – 10:00
Nationell samverkan inom marint områdesskydd och fiskereglering
Arrangör: Havs– och vattenmyndigheten
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 10:00 – 10:45
Är miljöinformation nyckeln till hållbara vatten och hav?
Arrangör: Havs– och vattenmyndigheten
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 10:45 – 12:00
Grönt som default – så blir gröna finanser det självklara valet
Arrangör:  Hagainitiativet
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 11:00 – 11:45
Övergödning från land till hav
Arrangör: Havs– och vattenmyndigheten
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 12:45 – 13:30
För– och nackdelar med att mäta felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen
Arrangör: Delegationen för korrekta utbetalningar
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 13:00 – 14:30
Ojämlik vård – en för alla alla för en
Arrangör: 1,6 och 2,6 miljonerklubben
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 13:45 – 14:30
Hur viktigt är det att motverka felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen?
Arrangör: Delegationen för korrekta utbetalningar
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 14:30 – 14:50
Operation vid artros?
Arrangör: 1,6 och 2,6 miljonerklubben
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 14:45 – 15:30
Hur kan digitalisering och artificiell intelligens motverka felaktiga
utbetalningar från välfärdssystemen
Arrangör: Delegationen för korrekta utbetalningar
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 14:50 – 15:20
Många drabbas av Myom utan att veta vad det är
Arrangör: 1,6 och 2,6 miljonerklubben
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 15:20 – 15:50
Lyft forskningen på kvinnans vagina
Arrangör: 1,6 och 2,6 miljonerklubben
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 16:00 – 17:00
Våld mot kvinnor
Arrangör: 1,6 och 2,6 miljonerklubben
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 16:00 – 19:00
Abonnerat. Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 20:00 – 22:00
Abonnerat. Plats: Hela Länsstyrelsens trädgård

Tisdag 3 juli

Kl. 08:30 – 09:45
Så skapar vi arbeten för nyanlända
Arrangör: Novare Potential
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 9:00 – 10:00
Vi håller Europa rent
Arrangör: Hagainitiativet och Söderenergi
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 10:00 – 11:00
Framtidens arbetsgivare sätter olikheter framför likheter
Arrangör: Novare Potential
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 10:00 – 11:10
Biogas bidrar till hållbar konkurrenskraft i allt fler branscher
Arrangör: Hagainitiativet, Energigas Sverige, Tekniska verken Linköping och
GASUM Sverige
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 11:45 – 12:45
Näringslivet halverar sin klimatpåverkan varje decennium
Arrangör:   Hagainitiativet, Future Earth, Världsnaturfonden WWF och Ericsson
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 12:00 – 12:50
Hur klarar de statliga myndigheterna digitaliseringen när kampen om IT-kompetensen hårdnar?
Arrangör: Arbetsgivarverket 
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 13:00 – 13:45
Ett arbetsliv präglat av digitalisering – hur påverkar det ledarskapet?
Arrangör: Arbetsgivarverket 
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 13:30 – 14:15
Hållbarhet och lönsamhet – Kapitalförvaltningens betydelse i ett mer
hållbart samhälle 
Arrangör: Agenda 2030 - delegationen
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 17:00 – 19:00
Abonnerat. Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 20:00 – 22:00
Abonnerat. Plats: Hela Länsstyrelsens trädgård

Onsdag 4 juli

Kl. 9:00 – 09:45
Vårt svenska valsystem – robust mot fusk
Arrangör: Sveriges länsstyrelser i samverkan
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 9:00 – 11:30
Rättvis fördelad kultur - gränser inom och mellan länder
Arrangör: Kulturrådet
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 10:00 – 10:45
Det svenska valet - påverkan och falsk opinionsbildning
Arrangör: Sveriges länsstyrelser i samverkan
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 11:00 – 11:45
Det svenska valet  - källkritik för demokratisk säkerhet
Arrangör: Sveriges länsstyrelser i samverkan
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 12:00 – 13:00
Skills for the Industrial Workplace of the present and future – policies in Sweden and Switzerland
Arrangör:  Schweiziska Ambassaden
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 12:30 – 13:30
Vågar, får och kan svenska universitet ta klivet ut i värden 
Arrangör: KTH
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 14:00 – 15:00
Genomgripande digitalisering – enda vägen för framtidens utbildning
Arrangör: KTH
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 15:00 – 16:30
Legala, illegala och digitala hot – statstjänstemannen satt under tryck
Arrangör: Arbetsgivarverket
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 16:00 – 22:00
Abonnerat. Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 18:00 – 22:00
Abonnerat. Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Torsdag 5 juli

Kl. 12:30 – 13:30
Makten över arkitekturen i brytningstid
Arrangör: Boverket
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 12:30 – 13:30
Nyanlända kvinnor skapar sig jämställda liv på landsbygden
Arrangör: Jordbruksverket - Landsbygdsnätverket
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 14:00 – 15:00
Plan– och bygglagen – möjliggörare eller hinder för bostadsbyggande?
Arrangör: Boverket
Plats: Norra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 14:00 – 15:00
Så kan nyanlända ungdomar skapa framgångsrika liv i landsbygder
Arrangör: Jordbruksverket - Landsbygdsnätverket
Plats: Södra delen, Länsstyrelsens trädgård

Kl. 16:30 – 18:30
Klarar sig Sverige utan sparbanker?
Arrangör: Sparbankerna

Kontakt