Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen säger ja till utökad övningsverksamhet på Tofta skjutfält

Länsstyrelsen tillstyrker att Försvarsmakten ska få tillstånd att utöka sin verksamhet inom det utökade skjutfältet men tycker att villkoren för verksamheten bör förtydligas.
- Frågan om den utökade skjutövningsverksamheten är komplicerad då det är flera viktiga intressen som behöver tillgodoses. Vi ser att behovet av ett utökat tillstånd ligger i linje med Försvarsmaktens fortsatta utveckling på Gotland, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Försvarsmakten har ansökt om tillstånd till utökad militär övningsverksamhet på Tofta skjutfält hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan har skickats på remiss till bland andra Länsstyrelsen i Gotlands län som nu lämnar sitt yttrande över Försvarsmaktens ansökan.

Utöver verksamheten inom skjutfältet omfattar ansökan även artilleriskjutningar från kringliggande platser med skjutfältet som målområde. Länsstyrelsen bedömer att redovisningen i Försvarsmaktens ansökningshandlingar i dessa delar är bristfällig. Försvarsmakten har heller inte samrått i tillräcklig omfattning med boende kring skjutplatserna innan ansökan lämnades in.
- Länsstyrelsen bedömer att frågan om tillstånd till denna verksamhet för närvarande inte kan prövas av Miljöprövningsdelegationen då det saknas tillräckligt underlag, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Främja friluftsliv på skjutfältet

För att tillgodose allmänhetens intresse av att utnyttja skjutfältet för friluftsliv föreslår länsstyrelsen att Försvarsmakten undersöker möjligheten att införa återkommande övningsuppehåll under delar av sommaren så att skjutfältet kan hållas öppet för allmänheten.

Den fortsatta processen

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms län kommer att ge Försvarsmakten möjlighet att bemöta de yttranden över ansökan som lämnats från myndigheter och enskilda. Därefter kommer Miljöprövningsdelegationen besluta om vad som ska gälla för den militära övningsverksamheten på Tofta skjutfält.

Kontakt