Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bristen på bostäder ökar trots fortsatt byggande

Länsstyrelsen har sammanställt resultatet från den årliga bostadsmarknadsenkäten. Den gotländska bostadsmarknaden är som helhet i balans, men det råder brist på bostäder i tätorten Visby.

- Gotlands befolkning växer vilket innebär en utmaning för bostadsmarknaden och framöver förväntas bristen på bostäder öka, trots att det planeras för hundratals nya bostäder, säger Unni Karlsson, samhällsplanerare på länsstyrelsen Gotland.

I Visby byggs det just nu både hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus och byggandet förväntas fortsätta. Men ändå är det vissa samhällsgrupper som har svårt att göra sitt inträde på bostadsmarknaden och hitta en bostad som passar just deras behov.

- Den låga rörligheten i det existerande hyresbeståndet, högt ställda krav från privata hyresvärdar och höga boendekostnader i nyproduktion gör att exempelvis ungdomar som vill flytta hemifrån, äldre personer som söker ett mer tillgänglighetsanpassat boende och personer som är nyanlända drabbas, säger Unni Karlsson.

Läget på bostadsmarknaden påverkas även av det ökande antalet fritidsbostäder och länets popularitet bland fritidshusköpare. Detta har ökat trycket på bostadsmarknaden vilket har lett till att bostadspriserna skjutit i höjden, vilket i sin tur lett till en försvåring för hushåll med små eller begränsade resurser att komma in på bostadsmarknaden.

Under 2017 fattades kommunala beslut om en försäljning av totalt 924 av allmännyttans hyreslägenheter i Visby, När och Havdhem. Samtliga bostäder har sålts till privata hyresvärdar vilket innebär att den relativa hyrestrygghet som garanteras genom Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag inte längre omfattar denna del av bostadsbeståndet.

Kontakt