Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utvecklingsmedel för integration

Under juni månad delar länsstyrelserna ut omkring 66 miljoner kronor till kommunerna för deras arbete med flyktingguider och familjekontakter. Intresset för att söka medlen har varit stort. Region Gotland får drygt 438 000 kronor till ett projekt som riktar sig till barn och ungdomar.

Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. Länsstyrelserna har fått in 221 ansökningar från kommuner runt om i landet. Ett av de projekt som har beviljats medel är Skolträffen på Gotland.

Med planerade och organiserade mötesplatser för gotländska elever underlättar projektet möjligheten för elever att träffas, lära känna varandra och öka integrationen i samhället. Genom att få träffa ungdomar man aldrig tidigare träffat, ungdomar med annan bakgrund än en själv, kan nya dörrar öppnas in i samhället.

- Vi är så glada att kunna fortsätta genomföra Skolträffen tillsammans med våra gotländska skolor. Att sudda ut gränser mellan människor är en utmaning för vårt samhälle. Integration sker i mötet mellan människor. Skolträffen är ett av de verktyg vi kan använda. Till hösten ser vi framemot att fortsätta jobba med att integrera våra barn och ungdomar med varandra, säger Region Gotlands kvalitetskontroller Caroline Gränefjord.

Inledningsvis deltar sex grundskolor, under 2019 utökas det till fler skolor. Samarbetsövningar och grupparbeten kommer att varvas med intervjuer och föreläsningar. Samtliga träffar avslutas med en gemensam avslutning för alla elever som har deltagit.-

- Tillsammans arbetar vi för ett samhälle där alla känner delaktighet och trygghet. Att bevilja medel till Skolträffen är helt i linje med vår gemensamma integrationsstrategi för Gotland, säger länsstyrelsens integrationsstrateg Annette Johansson.

Regeringen har i vårändringsbudgeten aviserat om ett tillskott på 15 miljoner kronor som kommer att lysas ut under hösten. Inom kort fattas beslut om hur stor del som fördelas till Gotland. Länsstyrelsen på Gotland har även tidigare i år beviljat 560 000 kronor till ett projekt som ska förbereda bildandet av ett Unesco-center; en ny mötesplats för interkulturella frågor.

Kontakt