Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen kan bevilja undantag från EU:s regelverk

Med anledning av den långvariga torkan kan länsstyrelsen nu tillåta lantbrukare på ön att skörda på de marker som inte omfattas av jordbruksverkets dispens.

- För att undvika brist på foder gör vi nu vad vi kan för att underlätta för lantbrukarna, säger Kjell Norman, enhetschef på länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Jordbruksverket fattade igår beslut om att lantbrukare får skörda eller låta beta det som i EU-stödsammanhang benämns som ekologiska fokusarealer, samt vissa trädor. Dessa får annars inte skördas vid den här tidpunkten på året enligt regelverken.

Uppmanar lantbrukare att kontakta länsstyrelsen
Länsstyrelsen väljer nu att utöka undantaget så att det kan gälla hela ön, kravet är att de lantbrukare som berörs kontaktar länsstyrelsen.
- Vi vill att de lantbrukare som har marker inom så kallade kompensationsområden hör av sig till oss då det krävs en prövning i varje enskilt ärende för att få tillstånd att skörda, säger Kjell Norman.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss