Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Satsning ger Gotland vackrare natur och skapar nya vägar till jobb

Arbetssökande eller
nyetablerade i full gång med att faga ängen, städa stränder och rusta upp
naturreservatsgränser

Foto: Thomas Zielinski.

Just nu är 35 arbetssökande eller nyetablerade i full gång med att faga ängen, städa stränder och rusta upp naturreservatsgränser. En satsning som ska ge en väg in till arbetsmarknaden.

Naturnära jobb är regeringens satsning för att skapa tillfälliga anställningar för arbetssökande som är nyetablerade/nyanlända i Sverige eller arbetssökande som varit utan anställning en längre tid.  Satsningen på Naturnära jobb ska ge deltagarna den erfarenhet som efterfrågas inom de gröna näringarna.

Naturnära jobb ska sysselsätta cirka 1600 personer per år i hela Sverige och på Gotland är för närvarande 35 personer anställda på Skogsstyrelsen.

Deltagarna har redan hunnit fagat ängen, städat stränder och rustat upp reservatsgränser. I dagarna påbörjas även bekämpning av giftiga växten jätteloka och betesröjningar för att gynna hotade arter.

- Längre fram kommer deltagarna även att jobba med restaurering av fiskelekplatser och göra olika röjningsinsatser vid populära besöksmål som raukområden och fornlämningsområden, säger Antonia Baumert, länsstyrelsens samordnare för Naturnära jobb.

Även utbildningar planeras och deltagarna ska få lära sig att till exempel restaurera stentun och bygga bandtun. Satsningen på Naturnära jobb är treårig och det främsta syftet är att skapa anställningar som kan leda vidare till ett aktivt arbetsliv.

- Deltagarna bygger nätverk och får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet, särskilt i skogsbranschen och de gröna näringarna i övrigt. Samtidigt är det många naturvårdande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter som utförs med hjälp av Naturnära jobb som annars inte hade blivit gjorda, säger Egil Aas gruppchef Skogsstyrelsen.

På Gotland genomförs Naturnära jobb i samverkan mellan flera myndigheter. Skogsstyrelsen samordnar hela projektet. Arbetsförmedlingen bidrar med medarbetare och planering av deltagarnas fortsättning ut i arbetslivet. Länsstyrelsen beställer och samordnar planeringen av arbetsinsatser i länet. Region Gotland har egna projekt, men samplanering av arbetsinsatser sker med länsstyrelsen.

Kontakt