Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om omprövning av del av naturreservatet Maldes

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 4 juni 2018 beslutat att inrätta naturreservatet Maldes på det sätt att samfälligheten Stånga Maldes S:32 i Gotlands kommun utesluts ur reservatet.

Beslutet innebär en förändring av naturreservatets geografiska utbredning på så vis att den aktuella delen av S:32, som utgörs av en icke uttagen väg, utesluts ur reservatet.

Det fullständiga beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast den 2 juli 2018. Diarienummer
511-1981-18 bör anges.

Kontakt