Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Satsning på naturen och besökarna i Gotska Sandöns nationalpark

Utveckling av ledsystem, skyltning och information gör att besökare i Gotska Sandöns nationalpark nu lättare kan ta del av de unika naturupplevelserna i området. Samtidigt gör en ny skötselplan att naturen bevaras för framtiden i sitt naturliga tillstånd. Idag inviger Naturvårdsverkets generaldirektör och landshövdingen i Gotlands län nya nysatsningar på Gotska Sandön.

Gotska Sandön är en av Sveriges 30 nationalparker och är en unik plats som i sekler har fascinerat besökare. Genom gemensamt arbete av Länsstyrelsen i Gotlands län och Naturvårdsverket, utvecklas nu både förvaltningen och upplevelsen av nationalparken.

Den nya skötselplanen innebär att förvaltaren kan sköta nationalparken så att Gotska Sandön bevaras i sitt naturliga tillstånd.

– Skötselplanen gör bland annat att vi nu kan förhindra att öns sanddyner växer igen samt att branden kan återfå sin roll som en ekologisk process i skogen. Länsstyrelsens arbete gör även att besökarna nu har ännu bättre möjligheter att uppleva nationalparkens unika naturvärden och få kunskap om vad de ser. På detta sätt vill vi skapa berikande upplevelser för våra besökare, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Nya leder för nu besökaren till intressanta platser och upplevelser i nationalparken. Utvecklingen av ledsystem, skyltning och information är en del av det gemensamma arbetet i Sveriges alla nationalparker. Den nya skötselplanen för Gotska Sandön ger möjlighet för ytterligare utveckling i området, med bland annat leder riktade till barn samt nya tältplatser.

– Det vi idag ser är resultat av ett mångårigt och värdefullt engagemang. Jag är därför mycket glad att vi nu samlas i Gotska Sandöns nationalpark för att uppmärksamma att vi nu skapat ännu bättre förutsättningar för att förvalta nationalparken och dess unika naturvärden och upplevelsevärden för framtiden, säger Cecilia Schelin Seidegård landshövding i Gotlands län.

Naturvårdsverket har avsatt en halv miljon kronor så att länsstyrelsen nu direkt kan starta upp arbetet med att genomföra åtgärderna i den nya skötselplanen.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Hellberg Meschaks, projektledare ny skötselplan Naturvårdsverket,
010-698 11 68, 070-257 68 86, erik.hellberg-meschaks@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket,
010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Mattias Vejlens, projektledare åtgärder för besökare Länsstyrelsen Gotlands län,
010-223 93 03, mattias.vejlens@lansstyrelsen.se

Tomas Johansson, bitr projektledare ny skötselplan Länsstyrelsen Gotlands län,
010-223 92 48, tomas.i.johansson@lansstyrelsen.se

Kontakt