27- 28 nov 2024 klocka 09.00 - 15.30

Nationell samling för delaktighet: Internationella funktionshindersdagen 2024

En illustration av olika typer av funktionsnedsättning, till exempel  syn och hörsel

Illustration av Annefrid Sjöman

Det här vill du inte missa! Under två fullspäckade dagar får du metoder och kunskap om hur just du kan bidra till jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vi lovar flera praktiska exempel som inspirerar.

Du kan ta del av konferensen digitalt i sin helhet, eller så väljer du att delta i det fokusområde som du är särskilt intresserad av.

Konferensen har fem olika fokusområden:

  1. FN:s granskning av Sverige – var befinner vi oss och vad behöver vi göra?
  2. Demokrati och delaktighet – hur kan demokrati och delaktighet stärka mänskliga rättigheter?
  3. Statistik, indikatorer och uppföljning – varför är det viktigt och hur arbetar kommuner?
  4. Att motverka våld mot personer med funktionsnedsättning - en kedja som måste fungera
  5. Jämlik vård – varför är vården ojämlik för personer med funktionsnedsättning och vad kan vi göra åt det?

Konferensen riktar sig till dig som är anställd eller politiker i kommun eller region. Du som är verksam i civilsamhället, näringslivet eller på myndighet är också varmt välkommen.

Detaljerat program kommer under hösten!

Nationell samling för delaktighet är Sveriges länsstyrelsers och Myndigheten för delaktighets sätt att uppmärksamma den internationella funktionshinderdagen 2024.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla.
Sista anmälningsdag:
22 nov 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss