24 maj 2024 klocka 09.30 - 15.30

En gotländsk gård – temadag om gården som helhetsmiljö

Gård med boningshus och flygel.

En gårdsmiljö rymmer många olika delar, som bebyggelse, trädgård, arbetsmiljöer, marker med mera. Vissa aspekter har uppmärksammats en del, till exempel kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ändå saknas ofta ett helhetsgrepp. Vilka av gårdens värden är särskilt viktiga? Hur förhåller sig hus, trädgård och jordbruksmark till varandra?

Gården är en självklar och viktig del i kulturlandskapet. Grunden är att det har varit en självförsörjande enhet, där människor har skapat sitt uppehälle utifrån vad markerna kan ge, via djuren. Miljöerna har vuxit fram, ofta under generationer. Funktion, ekonomi, teknik och estetik har spelat in i utvecklingen. Med en förståelse för gårdens helhet och kunskap om traditionella förhållningssätt och hantverkstekniker kan man göra kloka val och förvalta gårdens värden för framtiden.

Länsstyrelsen erbjuder nu en temadag om gården som helhet – med byggningar, trädgårdar och marker. Vad har jag på min gård, hur kan jag förstå och värdera de olika delarna, hur kan jag prioritera mellan olika delar? Hur kan jag ta ett helhetsgrepp på allt det här? Medverkande är Mattias Norderbrim, byggnadsvårdare, Klara Holmqvist, trädgårdsmästare och Hjalmar Croneborg, landskapsvetare.

Kläder efter väder! Ta med förmiddagskaffe, lunchmat och eftermiddagskaffe.

Om gården Glästäde

Gården Glästäde i Lärbro har legat här i århundraden och här har mycket hänt genom åren. Byggningar har flyttats, tagits bort och tillkommit, liksom hela parter. Sedan drygt ett år bor Karolina och Tobias Johansson här med sina barn. Familjen klurar nu kring hur de på bästa sätt kan förvalta gården inför framtiden. Till gården hör en del skog och ett stort område ängsmark, som idag till största delen betas.

Två tillfällen att välja mellan

Temadagen kommer att hållas vid två tillfällen, med samma inriktning men på två olika gårdar:

Tisdag 21 maj – vid Gans i Näs på södra Gotland (Näs Gans 454)
Fredag 24 maj – vid Glästäde i Lärbro på norra Gotland (Lärbro Glästäde 1012)

Var:
Lärbro Glästäde 1012
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
22 maj 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 maj klockan 23.59.
EU-logga med texten "Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss