29 maj 2024 klocka 13.00 - 15.30

Fältkurs – ogräshantering i ekologisk odling

Ogräsharv, logga för Gotlands Ekologiska Odlare och Länsstyrelsen i Gotlands län.

Ogräs är varje lantbrukares konstanta följeslagare, inte bara inom ekologisk produktion. Växtföljd, gödsling och andra odlingsåtgärder skapar olika förutsättningar för ogräs att etablera sig, och jord- och årsmån påverkar ytterligare. Så hur ska vi förebygga ogräs och hur bekämpar vi det när det väl finns där?

Det ska vi utforska på denna kurseftermiddag ute i fält, tillsammans med växtodlingsrådgivare Hermann Leggedör från Agri-Kultur i Småland. Till sin hjälp har Hermann även Jakob Ansén från Widegrens gård, som kommer att visa och berätta lite om hur de hanterar ogräs i olika grödor. För dagen ligger huvudfokus på mekanisk ogräshantering med ogräsharv och radrensare. I mån av tid kommer även termisk hantering via flammare att lyftas.

Mekanisk och termisk ogräshantering är beprövade metoder inom ekologiskt lantbruk och kan även vara komplement i konventionella system. Viktigast är alltid odlingsstrategin som man får ta avstamp i på varje individuell gård.

Har du särskilda funderingar kring ogräsfrågor som du önskar att Hermann lyfter så får du gärna skicka dem i förväg till hermann@agri-kultur.se.

Kläder efter väder rekommenderas. Vi bjuder på fika.

Vid frågor eller behov av specialkost, kontakta Cecilia Palmén på cecilia.palmen@lansstyrelsen.se eller telefon 010-223 92 25.

Träffen anordnas i samarbete med Gotlands Ekologiska Odlare. Huvudmålgrupp för denna träff är ekologiska lantbrukare och de som är intresserade av att ställa om till ekologiskt, men även konventionella lantbrukare är välkomna i mån av plats.

Hermann Leggedör.
Var:
Samling vid Follingbo Sylfaste 749 (inte vid Follingbo Björkebos 713, som tidigare stod här).
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
26 maj 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 maj klockan 23.59.


Träffen är kostnadsfri och anordnas inom projektet Ekologisk produktion med medel från EU och svenska staten, genom den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

EU-logga med texten "Medfinansieras av Europeiska unionen."

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss