Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

21 maj 2024 klocka 10.00 - 12.00

Webbinarium: Kustnära kulturarv i ett förändrat klimat

Flygbild över Karlskrona.

Foto: Mostphotos

Regional kustsamverkan Blekinge, Kalmar och Gotland bjuder in till ett webbinarium om klimatförändringarnas påverkan på kustnära kulturmiljöer.

Regional kustsamverkan (RKS) Blekinge, Kalmar och Gotland är ett forum för erfarenhetsutbyte och kompetensuppbyggnad med målet att kustområden planeras och förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt i ett förändrat klimat. RKS genomför under året en serie av webbinarier för att lyfta frågor och dela erfarenheter kring kustnära problemställningar.

Många kulturarv, däribland världsarven i Blekinge, Kalmar och Gotlands län är hotade av översvämningsrisk från havet. Staten har åtagit sig att skydda, vårda och bevara världsarven. Det behövs mer kunskapen om hur kulturarv som ligger mycket nära havet kan skyddas mot havsnivåhöjningen utan att förvanskas och utan att deras unika kulturvärden skadas eller minskas.

Program

  • Så påverkas kulturmiljöer vid kusten av klimatförändringar. Karl-Oskar Erlandsson, antikvarie, Länsstyrelsen Blekinge
  • Slutsatser och resultat från projektet Gestaltning av kustskydd i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Sanna Dufbäck Fornander, klimatanpassningssamordnare och Magnus Johansson bebyggelseantikvarie, Länsstyrelsen Blekinge
  • Fördjupning med dialog i grupper kring frågor om utmaningar och möjligheter med att klimatanpassa kulturarv. Dialogen leds av Länsstyrelserna Blekinge, Kalmar, Gotland, SGI och SGU.
  • Sammanfattning och avslut


Mötet sker digitalt, är kostnadsfritt och riktar sig främst till dig som arbetar med samhällsplanering eller kulturmiljö inom kommun eller myndighet.

Vid frågor, kontakta Elin Sander via e-post elin.sander@lansstyrelsen.se eller telefon 010-2239334.

Tid: Tisdag 21 maj kl. 10.00-12.00.

Var:
Zoom. Länk skickas ut när du anmält dig.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
17 maj 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 maj klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss