24 okt 2023 klocka 09.00 - 10.30

Förnybart i tanken

Porträtt av en kvinna, Lena Ek.

Hållbara Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län bjuder in till ett seminarium med Lena Ek, regeringens utredare och före detta miljöminister (C).

I ett delbetänkande som kom den 31 mars redogör Lena Ek för de åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige.

Regeringen beslutade den 17 juni 2022 att tillsätta en utredning som skulle ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi samt, vid behov, lämna förslag på åtgärder för att främja bioekonomins utveckling. I uppdraget ingick även att analysera genomförbarheten i och föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige, inklusive förslag till långsiktigt produktionsstöd för produktion av flytande hållbara förnybara drivmedel.

Anmäl dig till Info@hallbaragotland.se innan den 19 oktober. Allergier?

Var:
Domkyrkoförsamlingens församlingshem. Norra Kyrkogatan 2, Visby
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
19 okt 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss