• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

28 sep 2023 klocka 18.00 - 20.00

Inventering av biologiskt värdefull skog

Barrskog

Foto: Ingrid Thomasson

Välkommen på digitalt informationsmöte för skogsägare som fått sina skogar inventerade år 2018-2023

Länsstyrelsen i Gotlands län har sedan 2018 genomfört inventeringar av barrskog runtom på Gotland i syfte att identifiera skogar med höga naturvärden som inte varit kända sedan tidigare. Skogsägare har under året bjudits in till möten med länsstyrelsen och Skogsstyrelsen där resultaten presenteras och det finns möjlighet att ställa frågor.

Som komplement till vårens och höstens fysiska möten runtom på Gotland arrangerar vi ett digitalt möte via Skype den 28 september kl. 18.00-20.00. Länsstyrelsen kommer att vara uppkopplade från 17.30 för att börja släppa in deltagare. Ingen föranmälan krävs.

Anslut till Skype-mötet Länk till annan webbplats.

Var:
Digitalt via Skype
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss