26 jun 2023 klocka 09.30 - 12.00

Betesstrategier för naturbetesmarker - Hejnum

En flock kor.

Är du lantbrukare med betesdjur och naturbetesmarker? Hur planerar du din betesdrift för att de här markerna ska ge både foder till djuren och biologisk mångfald?

Vi erbjuder fältvandringar med den mycket kunniga och inspirerande foderrådgivaren Margareta Dahlberg veckan efter midsommar. Du träffar även oss, länsstyrelsens rådgivare som jobbar med betesmarkerna. Vi tar ett helhetsgrepp på både betesmarker och vallar.

Samling hos Marie Jakobsson, Hejnum Prästgården 146. Konventionell mjölkkobesättning. Har bland annat restaurerat betesmark nyligen.

Frågor: Gunilla Lexell, gunilla.lexell@lansstyrelsen.se, telefon 010 223 92 61

Ta med egen fikakorg.

Var:
Hejnum Prästgården 146
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss