27 sep 2023 klocka 13.00 - 16.15

Kunskapseftermiddag: Skolans roll i att förebygga ANDTS

Barn kliver över spricka på böcker

Barn har rätt till en hälsofrämjande och trygg skolmiljö - det är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna uppfylla sina kunskapsmål. För att lyfta dessa frågor och ge kunskap och praktiska verktyg arrangerar Sveriges länsstyrelser och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning i samverkan med Skolverket denna digitala eftermiddag om skolans roll och den viktiga samverkan.

ANDTS betyder Alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotinprodukter och spel om pengar.

Skolan som skyddsfaktor och arena i arbetet med ANDTS-frågor

Skolan är en viktig skyddsfaktor och en arena med möjlighet att fånga upp barn och unga tidigt. I den nationellt antagna strategin för alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS) är målen:

  • att barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter av ANDTS
  • att barn och unga inte börjar använda ANDTS eller debuterar tidigt
  • att barn och unga får rätt stöd i rätt tid

Innehåll

Skolforskaren Martin Karlberg lyfter fram framgångsfaktorer för att skolan ska kunna vara den skyddsfaktor som behövs. Detta genom ett bra ledarskap, det goda samtalet och att få barn och unga att må bra i en hälsofrämjande och trygg miljö.

Eftermiddagen ger även kunskap om vad som inte fungerar och fungerar, vad säger unga själv att de önskar för stöd och hur ser situationen ut idag? Ni får också ta del av några praktiknära metoder som skolor idag arbetar med.

Tips!

Materialet spelas in och är tillgängligt i två veckor. Anmäl er till lanseringen för att få en möjlighet att kunna ställa frågor. Seminariet kan med fördel ses tillsammans med fler samverkansparter. Diskussionsfrågor finns framtaget.

Program

13.00 Välkommen och tanke med dagen - Länsstyrelserna

13.10 Skolans roll och ansvar och den viktiga samverkan – Katja Saado och Lydia Folke, Undervisningsråd, Skolverket

13.40 Hur ser situationen ut och vad säger ungdomarna själv? - Sara Kristensson, avdelningschef Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

14.05 Skolan som en av flera skyddsfaktorer - Martin Karlberg, universitetslektor, Uppsala universitet

14.45 PAUS

15.00 Inspiration från skolans värld

  • Att välja insatser - Om etik i ANDTS-arbetet och hur vi kan tänka när vi väljer insatser. Om det som fungerar och det som inte fungerar - Birgitta Månsson, Preventionssamordnare Malmö stad och utbildare i CTC (Communities That Care) och European Prevention Curriculum.
  • ANDT på schemat - ett Ämnesintegrerat ANDT-arbete – Frida Nyman, samordnare, CAN.
  • Med utgångspunkt i barns engagemang och vuxnas ansvar: ” Figges resa på väg till en Tobaksfri skoltid” – Carina Hesse Bolin, Hälsoäventyret i Uppsala län
  • Kunskapsstöd till all skolpersonal: ANDTS-coacher - Maria Rossbäck, Teamledare, Barn- och ungdomsenhetens öppenvård, Sala kommun

16.10 Tips på mer information

16.15 SLUT

Målgrupp

Eftermiddagen riktar sig till dig som arbetar med barn och unga inom skolan. Det riktar sig också till verksamhetsledare, chefer och politiker och dig som möter unga i exempelvis fritids- och ungdomsverksamhet i kommunal- och civilsamhällesregi.

Bakgrund

Dagen har tagits fram av en arbetsgrupp som har hämtat in tankar och önskemål från skolpersonal och samverkansfunktioner från olika kommuner i Sverige. Ansvariga för seminariet är Länsstyrelsernas ANDTS-samordnare i Västmanland, Södermanland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Östergötland, Värmland och Örebro samt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Gemensam logotyp för CAN och länsstyrelserna
Var:
Digitalt via zoom
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
20 sep 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss