17 apr 2023 klocka 17.00 - 20.00

Lär dig räkna på din egen växtnäringsbalans

Välkommen på en introkurs för Greppa Näringen där du får göra din egen växtnäringsbalans!

Växtnäringsbalans är en av sakerna du behöver för att kunna söka det nya precisionsodlingsstödet inom nya CAP 2023.

Hushållningssällskapet bjuder på fika. Medtag egen dator. Du behöver förbereda din gårds produktflöden till balansen innan kursen.

Anmälan

Det finns ett begränsat antal platser. Anmälan görs via e-post till: clara.kjellstrom@hushallningssallskapet.se. Sista anmälningsdag är fredag den 14 april.

Har du frågor?

Kontakta Frida Thomsson via telefon: 072 076 23 96 eller e-post: frida.thomsson@hushallningssallskapet.se, eller Clara Kjellström via telefon: 072 071 68 47 eller e-post: clara.kjellstrom@hushallningssallskapet.se.

Välkommen!

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.

Var:
Stora konferenssalen på Gotland Grönt centrum, Roma Lövsta 1, 622 54 Romakloster.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
14 apr 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss