09 feb 2023 klocka 12.00 - 13.30

Konsten att gödsla med släke

En grävskopa skyfflar bort släke på en strand.

Släke tas upp vid Sandhamn i Fröjel. Foto: Bertil Elowson

Ta del av forskning och erfarenheter av gödsling med släke under Greppa näringens lunchseminarium den 9 februari.

Gotlands stränder fylls årligen med drivor av näringsrik släke som faktiskt kan utgöra en viktig resurs för lantbruket. Att ta vara på släke är ett sätt att tillföra näring till markerna utan inköpskostnader. Men ofta talas det om att det kan innehålla tungmetaller och att det är krångligt att göra rätt… För att få fram fakta på bordet och samtidigt undersöka vilka vinster du som lantbrukare kan få av att gödsla med släke bjuder Greppa näringen in till ett lunch-webbinarium. Passa på att ta lunchrasten framför datorn och lär dig något nytt!

Under seminariet medverkar docenten Fredrik Gröndahl för att lyfta det senaste från forskningen samt de gotländska lantbrukarna Hans Rosengren och Terje Larsson som ska dela med sig av sina erfarenheter av att gödsla med släke.

Program

 • Introduktion
  Länsstyrelsen hälsar alla välkomna
 • Vad säger forskningen?
  Fredrik Gröndahl, Docent vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)
 • Hantering och gödsling av släke på Fårö
  Hans Rosengren berättar om hur de planerar, organiserar och utför hanteringen av släke på Fårö. Vidare berätta om de som utför arbetet och vad resultatet blir. Lite om ekonomin bakom släkeprojekten och resultatet på stränderna.
 • Att gödsla med släke i praktiken
  Terje Larsson berättar mer om skörd av släke och hur det används i växtodlingen. Han kommer även berätta mer om en försöksodling med släke som han gjort tillsammans med KTH.

Mer information om föreläsarna

Fredrik Gröndahl är docent vid Institutet för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) vid KTH, föreståndare för Blå Mat - Centrum för framtidens sjömat vid KTH samt stationschef för Kristinebergscentret vid Göteborgs Universitet som är en av världens äldsta marina forskningsstationer. Hans forskning riktar sig mot hållbart användande av marina biomassor som exempelvis odling av alger/tång. Fredrik Gröndahl är också en av sex grundare av Sveriges största algodlingsföretag "Nordic Seafarm" som är ett resultat av den nationella algforskning som FG varit en av initativtagarna till.


Terje Larsson är lantbrukare i Augstens Vamlingbo. Han bedriver mjölkproduktion med 100 kor. Han föder även upp alla kvigor och tjurar på gården. Både Terje och hans pappa före honom har gödslat med släke och sett ett flertal fördelar med metoden. Han har även varit involverad i en försöksodling tillsammans med KTH för att undersöka effekterna av gödsling med släke.

Hans ”Hasse” Rosengren har en mindre gård på Fårö med lamm och vall. Eftersom markerna på Fårö är magra och stenrika är det många i området som nyttjar släken som gödning och inte minst som jordförbättring. Hans har en god erfarenhet av vinsterna som kan komma med att gödsla med släke.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan. Möteslänken till webinnariet kommer att skickas ut till alla deltagare via e-post senast på morgonen den 9 februari.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
08 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan och tillgång till möteslänk inför webbinariet.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 februari klockan 20.00.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss