Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

18 jan 2023 klocka 19.00 - 21.00

Diskussionsmöte – översyn av naturreservatet Hall-Hangvar

Naturbild över ett kustområde. I förgrunden syns ett träd utan löv, med grova grenar och stammar. I fjärran syns en klintkant mot havet.

Norsstranden i Hall-Hangvar naturreservat.

Välkommen till ett öppet diskussionsmöte angående översyn av naturreservatet Hall-Hangvar.

Under 2022 och 2023 genomförs en översyn av beslut och skötselplan för hela naturreservatet Hall-Hangvar. Arbetet görs av Tomas Ljung och Hjalmar Croneborg, på uppdrag av länsstyrelsen i Gotlands län. Målet är att göra regelverk och skötselinriktningar aktuella och anpassade till dagens förhållanden.


Det första delområdet som gavs skydd var Stigmyr, redan 1946. Under 1960-talet utvidgades området i flera steg, och under 1990-talet lades några delar till. Dagens gällande beslut är från år 1999. Till det kommer att hela reservatet blev del av EU:s nätverk för skyddade områden, år 2005.
Under året har Tomas och Hjalmar arbetat fram olika underlag, och även förslag till reviderade föreskrifter, skötselinriktningar och anpassningar för friluftsliv, i samverkan med länsstyrelsen, och även i dialog med berörda markägare och brukare.


Vi bjuder nu in till ett öppet diskussionsmöte, där du kan ta del av de nya förslagen, och även få möjlighet att lämna synpunkter och tankar.
Vi bjuder på kaffe. Ingen föranmälan krävs.

Var:
Hangvar bygdegård, Hangvar kvie 415
Kostnad:
0
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt