Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 nov 2022 klocka 18.30 - 21.00

Det säkerhetspolitiska hotet mot Sverige

En kväll om hur hotet mot Sverige ser ut och hur vi möter det. Vad görs på nationell och regional nivå? Vilken roll har du i Gotlands beredskap?

Kvällens innehåll

 • Inledning
  Anneli Bergholm Söder, Länsstyrelsen i Gotlands län
 • Det säkerhetspolitiska hotet mot Sverige
  Jenny Deschamps-Berger och Patrik Oksanen, Försvarshögskolan
 • Hur möter Sverige hotet?
  Jenny Deschamps-Berger och Patrik Oksanen, Försvarshögskolan
 • Så rustar sig Gotland
  Magnus Frykvall, Gotlands regemente P18, Martin Gouthering, Länsstyrelsen i Gotlands län och Rikard von Zweigbergk, Region Gotland
 • Hur kan var och en av oss bidra?
  Ulla Bäckström, Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté Gotland
 • Summering
  Anneli Bergholm Söder, Länsstyrelsen i Gotlands län

På plats kommer det bjudas på fika. Anmäl dig via formuläret nedan senast den 16 november.

Kvällens talare

Patrik Oksanen,
Försvarshögskolan

Patrik är strategisk rådgivare på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan. Han är även verksam vid tankesmedjorna Frivärld och Fores. Patrik har en bakgrund som journalist. Oksanen är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Jenny Deschamps-Berger,
Försvarshögskolan

Jenny är chef för analysavdelningen på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS), vid Försvarshögskolan. Hon har arbetat i över tjugo år med svensk krisberedskap och totalförsvarsfrågor, bland annat på Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), Krisberedskapsmyndigheten (KBM), kansliet för krishantering på statsrådsberedningen samt tjänstgjort på plats i den svenska insatsen i Phuket efter Tsunamin 2004.

Magnus Frykvall,
Gotlands regemente

Magnus tillträdde befattningen som chef för Gotlands regemente i mars i år, en månad efter det fullskaliga krigsutbrottet i Ukraina. Tidigare har han bland annat varit kontingentschef i Mali, bataljonschef på P 4 i Skövde och avdelningschef på Högkvarteret. Han kommer från Hisingen i Göteborg, där han fortfarande bor med sin familj.

Anneli Bergholm Söder,
Länsstyrelsen i Gotlands län

Från 1 september 2021 är Anneli Bergholm Söder länsråd på Gotland. Anneli kommer närmast från jobbet som operativ chef vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Martin Gouthering,
Länsstyrelsen i Gotlands län

Martin Gouthering är tillförordnad försvarsdirektör och säkerhetsskyddschef vid Länsstyrelsen Gotland. Han har en bakgrund som jurist och polis. Han har tidigare arbetat vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Rikard von Zweigbergk,
Region Gotland

Rikard arbetar som beredskaps- och säkerhetsskyddschef. Han har jobbat med beredskapsfrågor i Region Gotland sedan 2018. Han har en bakgrund från bland annat SOS Alarm och har tidigare varit engagerad i frivilliga försvarsorganisationer i över ett decennium. Rikard har också en examen i risk- och krishantering vid Mittuniversitetet.

Ulla Bäckström,
Frivilliga Försvarsorganisationerna

Ulla är medlem i Svenska Lottakåren med befattning i Hemvärnet. Hon är ordf i Frivilliga Försvarsorganisationernas samarbetskommitté Gotland och sammankallande i projektet "Trygghetsplatser och förstärkningsresurser på Gotland".

Var:
Wisby strand
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
16 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Anmälningen har stängts. Sista anmälningsdag var den 16 november klockan 23.30.

Kontakt