Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

17 nov 2022 klocka 10.00 - 15.30

Energi i lantbruket

En heldag med fokus på hur du som lantbrukare kan effektivisera energianvändningen inom ditt lantbruk och därmed minska kostnaderna.

Den senaste tidens stigande el- och bränslepriser i kombination med en ökad klimatmedvetenhet har gjort energi till ett högaktuellt ämne. Men hur ska man tänka som lantbrukare? Idag finns det stora möjligheter att exempelvis använda jordbruksmark för att lagra in kol eller producera el med solenergi eller rötning av gödsel. Lantbruksmaskiner utvecklas också hela tiden för att bli mer effektiva och klimatsmarta.

Den 17 november anordnar projektet Greppa näringen en heldag med fokus på energi i lantbruket. Tillsammans med ett flertal kunniga föreläsare bjuder vi på ett fullspäckat program med fokus på konkreta åtgärder för dig som vill minska trycket på både miljö och plånbok.

Program

Tid

Ämne

Talare

10.00

Introduktion

Länsstyrelsen

10.15

Energianvändning i lantbruket och vanliga energieffektiviseringsåtgärder

Här får vi veta mer om hur energianvändningen i lantbruket ser ut och ta del av tips på lönsamma energibesparande åtgärder.

Länsstyrelsen

10.30

Nya möjligheter med solenergi i lantbruk

Hur fungerar agrovoltaiska solcellssystem, där man kan nyttja jordbruksmark för både elproduktion och jordbruk och därmed minska risken för markkonflikter och förbättra lantbrukares ekonomi? Exempel från Kärrbo prästgård i Västmanland där man kombinerat solceller med vallodling.

Bengt Stridh, lektor på Mälardalens Universitet

11.15

Lokala förutsättningar för installation av produktionsanläggningar för solel

Regelverk, saker att tänka på och möjligheter.

Maria Lindström, Projektledare Gotlands Energi AB och Leo Lingvide, Anslutningsingenjör Gotlands Elnät AB

11.30

Framtidens lantbruksmaskiner

En överblick från RISE om den energiomställning som jordbruket står inför. Vilka maskiner och drivmedel kan vara realistiska att få fram i den relativt korta tidshorisonten? Exempel på vad RISE arbetar med inom denna utveckling.

Ola Pettersson, senior projektledare inom Jordbruk på RISE

12.00

Lunch


13.00

Kolinlagring i jordbruksmark

Information om nya och kommande stöd med fokus på infångning av växthusgaser: mellangrödor och resultatbaserade kolodlingsprogram.

Charlotte Flodin, doktorand Uppsala universitet

13.10

Kolinlagring i jordbruksmark

Mull som till drygt hälften består av organiskt kol är en av de viktigaste faktorer för markhälsa och bördighet. Kolinlagring i mark spelar också en avgörande roll för att uppnå klimatmålen. Här får vi en översikt av jordbrukets roll i pågående klimatförändringar samt en presentation av olika brukningsmetoder som leder till kolinlagring i mark och som gynnar därmed både klimatet och bördigheten.

Thomas Kätterer, professor i ekologi, SLU

14.00

Biogas som energikälla på lantbruksföretag

Hur går det för de lantbruksbaserade biogasanläggningarna i Sverige idag?
Beräkningsexempel för el och värmeproduktion från biogas . Beskrivning av olika tekniker för rötning av gödsel.

Karin Ahlberg Eliasson, rådgivningsexpert inom biogas, Hushållningssällskapet Jämtland

14.50

Stödmöjligheter inom Landsbygdsprogrammet och Klimatklivet

Information om regler och möjligheter under nästa programperiod för Landsbygdsprogrammet (2023-2027), samt vad som krävs för att få stöd för investeringar genom Klimatklivet.

Länsstyrelsen

15.15

Sammanfattande ord och avslut

Länsstyrelsen

15.20

Fika, och fortsatt samtal för de som vill!
Mer information och anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag den 15 november.

Vi bjuder på eftermiddagsfika. Suderbys herrgård erbjuder dagens lunch med sedvanliga alternativ, lunchen bekostas av var och en på plats. Vid frågor eller behov av specialkost, kontakta Anna Sorby via e-post anna.sorby@lansstyrelsen.se eller telefon 010-223 93 86.

Greppa näringens logotyp
Euflagga
Var:
Suderbys herrgård, Västerhejde
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
15 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 november klockan 23.30.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss