08 nov 2022 klocka 09.00 - 17.00

Grön Framtidsdag

Äntligen är evenemanget tillbaka! Det blir en inspirerande, utvecklande, framtidsspanande och positiv dag full av nytänk, tillfällen till möten och kollegialt mingel. Välj bland en mängd högaktuella seminarier och möt olika företag och organisationer inom de gröna näringarna.

Program

Varmt välkommen till Grön Framtidsdag på Gotland Grönt centrum! Dagen börjar med uppdatering om de nya CAP ersättningarna, hur agerar EU kring kostnadskrisen mm. Därefter kan du välja de seminarier som är viktigast för dig. Spännvidden är bred med allt från klövhälsa, äggnäringens utmaningar till markhälsa, förnyelsebara drivmedel, biologiska växtskyddsmedel med mera. Det är avsatt bra med tid att hinna prata med kollegor.

9.00 - Fika och registrering utanför gympasalen

09.30-10.30 - Gemensam start

Framtidens möjligheter och utmaningar
Innehåll: De nya CAP-ersättningarna, kostnadskrisläget och vad diskuteras i EU?
Föreläsare: Sofia Björnsson och Axel Hansson, LRF

10.45-11.25 - Föreläsningar (pass 1)

Som deltagare väljer du ett av följande pass:

 • Vilken nytta har jag av min markkartering?
  Innehåll: Markkartering ger möjlighet till precisionsodlingsstöd i kommande SAM-ansökan för jordbrukarstöd. Vidare är det ett krav från Arla och andra aktörer kräver. Med en aktuell markkarteringskarta kan du precisionsodla bättre och lägga ut rätt giva på rätt plats. Vi visar även webbplatsen www.markkartering.se Länk till annan webbplats. där du enkelt kan göra styrfiler som du kan föra över till olika jordbruksmaskiner. Föreläsare: Britt Wolter och Frida Thomsson, Hushållningssällskapet

 • För klövhälsan i framtiden
  Innehåll: Hur mycket påverkas gårdens ekonomi av olika typer av klövskador? Varför är god klövhälsa så viktigt för att få en hållbar ko? Hur kan man jobba strategiskt och förebyggande för en bättre klövhälsa? Dessa frågor ska diskuteras och besvaras förhoppningsvis under denna föreläsning. Föreläsare: Frida Åkerström, Växa

 • Biologiska Växtskyddsmedel/ biostimulanter
  Innehåll: Biologiska växtskyddsmedel är ett starkt växande segment i världen och en del i framtidens jordbruk. Föreläsare: Anders Krafft, VD BioAgri
 • Svensk äggnäring i förändring
  Innehåll: Utmaningar, nuläge och framtid för världens bästa livsmedel.
  Föreläsare: Marie Lönneskog Hogstadius, Svenska Ägg
 • Hur följer vi marknaden och vad kan vi dra för nytta av att göra det?
  Innehåll: Erik Sundell har på kort tid revolutionerat hur svenska lantbrukare kan följa världsmarknaden på ett lättförståeligt sätt. Han berättar om hur han arbetar och vilka fördelar det finns med att följa världsmarknaden. Slutligen utlovas konkreta tips till den som själv vill börja följa världsmarknaden. Föreläsare: Erik Sundell

11.25-13.00 - Mingellunch i maskinhallen

13:00-13:40 - Föreläsningar (pass 2)

Som deltagare väljer du ett av följande pass:

 • Vitblära och Kornjordloppa
  Innehåll: Vitbläran är ett ökande bekymmer i våra grödor. Hur gör vi för att hantera problemet? Kornjordloppan orsakar skördeförluster. Vi behöver lära oss mer om den och hur skadorna kan minimeras. Föreläsare: Jens Robertsson, Jordbruksverket

 • Virtuella stängsel för betesdjur
  Innehåll: Hur fungerar tekniken och vad säger svensk djurskyddslag? Vilken forskning sker i Sverige och hur ser vägen framåt ut? Föreläsare: Lotten Wahlund och Per Peetz Nielsen, RiSE

 • Bra markhälsa – en förutsättning för en hållbar odling
  Innehåll: Hermann är eko-/växtodlingsrådgivare med lång erfarenhet och jobbar genom företaget Agri-kultur. Föredraget kommer att handla om hur du skapar en bra markhälsa och vilka effekter det har på din hållbara odling. Föreläsningen finansieras inom projektet Ekologisk produktion. Föreläsare: Hermann Leggedör

 • Energifabriken
  Innehåll: Förnyelsebara drivmedel i Lantbruket – vad är hindren/vilka möjligheter finns?
  Föreläsare: David Varverud

 • Hur får vi lönsamma företag och tillgång till kapital vid investeringar i lantbruket?
  Innehåll: Hur skapar vi robusta företag som klarar svängningar på marknaden? Kort beskrivning av läget på den ukrainska marknaden och effekter av rådande situation. Tillväxtbolaget belyser hur de analyserar företag som står inför en investering. Vad krävs för att få ta del av medel från Tillväxtbolaget och viktiga saker att tänka på inför en investering.
  Föreläsare: Helena Silvander VD Tillväxtbolaget och Sture Gustafsson Management AB

 • Grisproduktion nu och i framtiden
  Innehåll: Föredrag av Jeanette Elander, verksamhetsledare på grisföretagarna och näringspolitisk expert på LRF Kött. Föreläsare: Jeanette Elander

13.55-14.35 - Föreläsningar (pass 3)

Som deltagare väljer du ett av följande pass:

 • Hur använder vi moderna hjälpmedel som beslutsunderlag i praktiken?
  Innehåll: Fredrik har genom sitt rådgivningsföretag VÄXTAB hjälpt näringen att utveckla användandet av modern och ny teknik. Allt för att få ett bättre underlag för beslut kopplat till växtodling samt för att mer exakt kunna följa grödorna i fält.
  Föreläsare: Fredrik Tidström, VÄXTAB

 • Digitalisering – en hjälp till alla
  Innehåll: Digitalisering innebär många fördelar. Den kan öka spårbarheten, minska risken för felskrivning av id-nummer och livsmedelssäkerheten på gård och i slakteri-, förädlings- och konsumentledet. Föreläsare: Ola Thomsson, Protos

 • Biologiska Växtskyddsmedel/ biostimulanter
  Innehåll: Biologiska växtskyddsmedel är ett starkt växande segment i världen och en del i framtidens jordbruk. Föreläsare: Anders Krafft, VD BioAgri

 • Praktiska tillämpningar med virtuella stängsel för lamm
  Innehåll: Erfarenheter från sommarens studier med lamm på Gotland. Vilka är möjligheterna och utmaningarna? Föreläsare: Karin & Marcus Westberg, Norgårde

 • Framtida satsning på ärtprotein
  Innehåll: Varför väljer Lantmännen att satsa över 1 miljard i en storskalig produktionsanläggning för ärtprotein? Vilka möjligheter medför detta för odlare på Gotland? Föreläsare: Johan Roth, Lantmännen

14.35 - Mingel/Eftermiddagsfika/AW i maskinhallen

Pris och anmälan

Pris för medverkan:
395 kr ex moms för LRF-medlem
495 kr ex moms för icke-medlem

I priset ingår fyra seminariepass, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan till LRFs Medlemsservice på: 010-184 40 00. Sista anmälningsdag den 28 oktober.

Frågor?

Om du har frågor kan du kontakta Cecilia Palmen via telefon: 010-223 92 25 eller Petter Engström via telefon: 010-184 44 83.

Varmt välkommen!

Var:
Gotland Grönt Centrum, Roma Lövsta 10
Kostnad:
395-495 kronor per person
Sista anmälningsdag:
28 okt 2022

Kontakt