01 sep 2022 klocka 15.00 - 17.00

Samordnings- /samverkansmöte för aktörer inom kampanjen Gotland ställer om

En tecknad grön glödlampa och texten Gotland ställer om

Välkommen till samordningsmöte för kampanjen Gotland ställer om. Tillsammans skapar vi innehållet i kampanjen. På de här mötena samtalar vi för att utbyta tankar, kanske samarrangera aktiviteter, knäcka idéer om hur fler kan lockas att delta på aktiviteter och så vidare.

Målgrupp

Organisationer, föreningar, företag med flera som vill bidra till kampanjen Gotland ställer om Länk till annan webbplats..

Tid

1 september kl. 15.00 – 17.00.

Plats

Fenomenalen, Skeppsbron 4 i Visbys hamnområde.

Anmälan

Anmäl dig senast den 30 september till agneta.green@lansstyrelsen.se så att vi kan planera diskussioner och fika. Ange om du har några allergier.

Preliminär agenda

 • Hej och välkomna
 • Presentation laget runt. Kort återkoppling från dem av er som har haft aktiviteter/evenemang under våren/sommaren - hur har det gått?
 • Vad är på G nu?
  Publika aktiviteter/evenemang: Vi kollar gemensamt på Gotland.com. Tillfälle att få hjälp med tekniken på Gotland.com.
  Icke publika aktiviteter: Vi lyfter exempel på vad som planeras under hösten.
 • Exempel från aktör inom kampanjen - Vad kan man göra inom Gotland ställer om?
 • Fler aktörer i kampanjen. Vilka fler vet vi jobbar aktivt med energi- och klimatomställningen som borde publicera sina aktiviteter under kampanjen? Står de bakom kampanjen eller kan vi ”ragga” upp dem? Övning med kaffe.
 • Insamling och spridning av goda exempel
 • Om vi ska ha en tävling inom kampanjen – hur skulle man då lägga upp den? Gruppdiskussion. Exempelvis val av målgrupp, vad ska mätas/jämföras etc.
 • Nästa möte

Om ni har förslag till agendan så får ni gärna skicka e-post till agneta.green@lansstyrelsen.se inför mötet (gärna minst en vecka innan).


Mötet anordnas av Energicentrum Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.

Var:
Fenomenalen, Skeppsbron 4 i Visbys hamnområde
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
30 aug 2022

Kontakt