23 aug 2022 klocka 13.00 - 13.45

Informationsmöte om samråd och anbudsförfarande för statligt stöd för etablering av publik laddinfrastruktur

Är du i behov av statligt stöd för etablering av publik laddinfrastruktur? Välkommen på informationsmöte om samråds- och anbudsförfarandet!

Elektrifiering är en viktig del i energi- och klimatomställningen inom transportsektorn. Den icke-publika laddningen behöver kompletteras med publik laddning. Sedan årsskiftet har processen för statligt stöd till publik laddning via Klimatklivet ändrats så att det innehåller två steg, ett samråd och ett anbudsförfarande.

Den 23 augusti bjuder länsstyrelsen in till informationsmöte om den nya processen. Vi informerar både om hur samrådet som öppnar den 23 augusti går till och om sådant som är bra att tänka på inför anbudsförfarande.

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till operatörer av laddinfrastruktur, kommuner, kommunala bolag, branschorganisationer, fastighetsägare och andra intressenter som vill bygga ut laddinfrastruktur eller som på annat sätt berörs av länets utveckling avseende laddinfrastruktur.

Tid och plats

Den 23 augusti kl. 13.00 – 13.45. Mötet är ett hybridmöte där det finns möjlighet att delta antingen digitalt (Skype-länk skickas ut vid anmälan) eller fysiskt i länsstyrelsens lokaler på Visborgsallén 4 i Visby.

Anmälan och frågor

Du anmäler dig genom att skicka e-post till agneta.green@lansstyrelsen.se senast den 22 augusti. Ange i anmälan om du kommer att delta digitalt eller fysiskt. Skicka gärna med eventuella specifika frågor som du vill ha svar på så har vi möjlighet att förbereda oss inför mötet.

Mer information

Klimatinvesteringsstöd

Utlysningar för stöd till publik laddning 2022 på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Var:
Digitalt via Skype eller i länsstyrelsens lokaler på Visborgsallén 4 i Visby
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
22 aug 2022

Kontakt