21 jul 2022 klocka 09.00 - 15.00

Slåtterkurs i Norrlanda för företagare och föreningar

Grön äng med högvuxet gräs omgiven av lövträd. I nedre högra hörnet av bilden är logotypen för EU-jordbruksfonden inmonterad. EU-flagga texten: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landbygdsutveckling.

Slåtterkursen finansieras med pengar från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Vill du vara med och slå ett änge med lie?
Gå kostnadsfri kurs i Liste ängar den 21 juli.

Kursen vänder sig till verksamma inom lantbruks- eller trädgårdsföretag och till dig som är aktiv i en förening som får EU-stöd för ängsskötseln. Det finns möjlighet att låna lie och öva på tekniken.
Medtag eget fika och lunch.

Ansvarig för kursen är Hjalmar Croneborg.

16 platser - Föranmälan krävs via formulär nedan.

Kursen finansieras med pengar från landsbygdsprogrammet 2014-2020, deltagandet är kostnadsfritt. Aktiviteten ingår i länsstyrelsens kompetensutvecklingsprojekt ”Ett rikt odlingslandskap”.

Var:
Liste Strandängar, Norrlanda
Kostnad:
0
Sista anmälningsdag:
18 jul 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 juli klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt