05 jul 2022 klocka 14.30 - 15.15

Totalförsvaret i framtiden

Hur vill vi att totalförsvaret ska utvecklas? Vad händer nu och framöver? Hur ser kopplingen mellan det militära och civila försvaret ut och hur kommer de samverka vid höjd beredskap? Panelsamtal och frågestund.

Medverkande:
Micael Bydén, överbefälhavare, Försvarsmakten
Sven Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen Stockholm
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Arrangör: Länsstyrelserna

Var:
Residensets trädgård, Korsgatan 4, Visby
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt