21 sep 2022 klocka 09.00 - 12.00

Samordningsmöte för arbetet med infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel på Gotland

Infrastrukturen är en förutsättning för omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Genom att på mötet få insyn i pågående och framtida arbete och diskutera hur vi ytterligare kan samordna och samverka finns en potential att öka omställningstakten på Gotland.

Tid: Onsdag den 21 september kl.09:00 – 12:00

Plats: Joda Bar & Kök. Skeppsbron 24, Visby.

Målgrupp: Aktörer som är intresserade av att bidra till etablering av infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, exempelvis som leverantör, transportör och beställare (privat och offentlig).

Preliminärt program

  • Hej och välkomna
  • Uppvärmningsövning utifrån tabellerna i infraplanen
  • Vad är på G inom biobränsle. ”Öppen scen” och diskussion.
  • Fika
  • Vad är på G inom laddinfrastruktur. ”Öppen scen" och diskussion.
  • Vad är på G inom elektrobränsle. ”Öppen scen" och diskussion.
  • Avslut av mötet

Efterlysning

En stor del av programmet bygger på en ”öppen scen” där det ges tillfälle för några initiativ/projekt att hålla en kort presentation om vad som är på G. Har du ett projekt eller initiativ som rör infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel på Gotland som du vill berätta om på mötet? Anmäl då detta när du själv anmäler dig till mötet. Beroende på hur många som visar intresse kommer du sedan att bli kontaktad inför mötet.

Anmälan

Du anmäler dig till mötet via den här länken Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Utifrån plan för arbetet med infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel Länk till annan webbplats. har aktörer på Gotlands träffats årligen för att utbyta kunskap om nuläge, ansvar och initiativ för arbetet med omställningen till fossilfria transporter i länet. Syftet med mötena är att underlätta och snabba på omställningen. Sedan januari 2022 deltar Gotland som region också i framtagandet av en ny digital plattform som samlat ska visa upp behov av samt planerade laddstationer och tankställen för fossilfria drivmedel.

För frågor, kontakta:

Anna Bäckstäde, Energicentrum. E-post: anna.backstade@gotland.se Tel 0498-26 91 76

Emelie Waktel, Region Gotland. E-post: emelie.waktel@gotland.se Tel: 0498-26 90 43

Agneta Green, Länsstyrelsen i Gotlands län. E-post: agneta.green@lansstyrelsen.se Tel: 010-22 39358


Ett arrangemang av Länsstyrelsen i Gotlands län och Energicentrum Gotland under Europeiska mobilitetsveckan.

Logotyper för Gotland ställer om, Energicentrum Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.
Var:
Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
19 sep 2022

Kontakt