07 jun 2022 klocka 09.00 - 12.00

Barnmiljöhälsorapporten 2021

En liten flicka står framför en gotländsk väderkvarn i ett sommarlandskap. Intill bilden syns logotyperna för Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Östergötland.

Välkommen till ett seminarium där vi presenterar resultatet från Barnmiljöhälsorapporten 2021 på Gotland. Rapporten beskriver olika miljöfaktorers betydelse för barns hälsa och hur de har utvecklats över tid. Länsstyrelsen kommer också att presentera ett material/underlag om nyttan med vardagsnära natur, som en resurs för god och jämlik hälsa.

Miljöhälsorapporten baseras på en enkätundersökning genomförd av Folkhälsomyndigheten. På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län har Arbets- och miljömedicinska enheten i Linköping ansvarat för att bearbeta och sammanställa statistiken till en rapport med data specifikt för Gotland.

Målgrupp

Dagen vänder sig till dig som är politiker/beslutsfattare eller jobbar med folkhälsa, miljö- och hälsoskydd, friluftsliv, fysisk planering eller inom ett annat område som berör barns hälso- och miljöfrågor.

Tid och plats

7 juni 2022 kl. 09.00-12.00 på First Hotel Kokoloko, Visby. Lokal: Orangeriet

Anmälan

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Program

08.30 Fika
09.00 Välkomna och inledning, Länsstyrelsen
09.10 Barns miljörelaterade hälsa, klimatförändringar och hälsa, Fathima Forslund, ST-läkare
09.25 Luftföroreningar utomhus, miljötobaksrök, Helen Karlsson, miljökemist
09.40 Buller, Bengt Ståhlbom, 1:e yrkes- och miljöhygieniker
09.55 Solljus, städer och grönstruktur, Helen Karlsson, miljökemist
10.10 PAUS
10.30 Tillgång till vardagsnära natur, Mattias Vejlens, Länsstyrelsen Gotland
11.00 Allergi och andra besvär i luftvägar och hud, Fathima Forslund, ST-läkare
11.15 Kemikalier och miljöföroreningar, Ingela Helmfrid, biolog
11.30 Inomhusmiljö, Stefan Ljunggren, certifierad yrkes- och miljöhygieniker
11.45 Frågor
12.00 Avslutning

Frågor?

Kontakta Marie-Louise Sehlgård, tel. 010-223 92 90 eller e-post marie-louise.sehlgard@lansstyrelsen.se eller Emilie Vejlens, tel. 010 -223 93 02 eller e-post emilie.vejlens@lansstyrelsen.se

Var:
First Hotel Kokoloko, Visby. Lokal: Orangeriet
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
01 jun 2022

Kontakt