24- 26 mar 2022 klocka 00.00 - 00.00

Demokratidagar i Visby

En gul stuga på ett torg. Människor rör sig på väg in och ut i stugan. I bild syns också en rund knapp med texten Vår demokrati - Värd att värna varje dag.

Demokratistugan. Foto: Daniela Auerbach

2021 fyllde den svenska demokratin 100 år. Det har under det gångna året uppmärksammats på flera sätt, bland annat med ett turnerande mobilt kunskapscenter om demokrati. Demokratistugan avslutar nu sin resa genom landet med ett stopp i Visby. Under tre dagar bjuds på föreläsningar, utställning och diskussioner i aktuella ämnen, både i själva stugan och runtom i Visby.

Under Demokratidagarna kan du lära dig mer om demokrati i stugans demokratiutställning. Vet du till exempel när olika grupper i Sverige fick rösträtt? Eller vilket beslutande organ som bestämmer i olika politiska frågor?

Program

Demokratistugans öppettider

Torsdag 24/3 12.00-18.00
Fredag 25/3 10.00-18.00
Lördag 26/3 11.00-15.00

Stugan hittar du precis utanför Österport i Visby. Vi bjuder på kaffe varje dag!

Torsdag 24/3

Stugan bemannas under dagen av Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.

Kl. 12.00-14.00 Öppet i stugan

Kom in och besök demokratiutställningen, testa att bygga ett demokratitorn, snurra på samtalssnurran eller skapa poesi i demokratins namn!

Kl. 14.00-16.00 Gotland ställer om

Kom till Demokratistugan och prata med länsstyrelsen om energi- och klimatomställning. Testa dina kunskaper på det heta golvet eller utsätt dig för klimatutmaningar i ett klimattwister!

Kl. 16.00-16.30 Invigning

Demokratistugan invigs av demokratiambassadör Peter Örn och landshövding Anders Flanking.

Kl. 16.30-18.00 Öppet i stugan

Besök stugan, drick en kopp kaffe och titta på demokratiutställningen.

Under torsdagen anordnas även två seminarier med demokratitema i andra lokaler i Visby. Studieförbundet Vuxenskolan, Visby stadsmission och Röda Korset arrangerar ett seminarium med rubriken "Värna Demokratin - Om civilsamhällets och folkbildningen betydelse för demokratin" och Hållbara Gotland anordnar ett seminarium utifrån ett näringslivsperspektiv om demokratins framtid och utveckling med fokus på de globala målen. Till dessa seminiarier skickas separat inbjudan från respektive organisation.

Dessutom håller RF-SISU årsstämma med tema Föreningsidrotten om 20 år. Panelsamtal om vikten av föreningsdemokrati när demokratin som statsskick blir utmanat runt om i världen.
Mer information: Årsstämma RF-SISU Gotland Länk till annan webbplats.

Fredag 25/3

Stugan bemannas under dagen av Länsstyrelsen i Gotlands län och RF-SISU Gotland.

Kl. 10.00-12.00 Totalförsvar, krisberedskap och cybersäkerhet

Träffa en kris- och beredskapsstrateg och en informationssäkerhetssamordnare från länsstyrelsen samt en representant från Gotlands regemente P 18 och var med i samtalet kring totalförsvar, krisberedskap och cybersäkerhet.

Kl. 12.00-13.00 Desinformation och påverkanskampanjer

Kom till Demokratistugan och prata desinformation och påverkanskampanjer. Ta del av exempel på desinformation och vad kan man tänka på för att inte själv bidra till att sprida felaktig information.

Kl. 13.00 Stadsvandring: Rättvis historia

Följ med Gotlands museums guider på stadsvandring i Visby! Guidningen är kostnadsfri, men eftersom antalet platser är begränsat ber vi att du föranmäler dig.
Anmälan till stadsvandringen Länk till annan webbplats.

OBS! Plats: Samling vid stora scenen i Almedalen

Kl. 13.00-16.00 100 år med kvinnlig rösträtt

Samtala med länsstyrelsens jämställdhetsstrateg om att skillnaden mellan kvinnors och mäns politiska uppfattningar ökar. Varför är det så? Är det ett problem? Vi samtalar också om attityder till jämställdhet bland kvinnor och män.

Kl. 13.00-16.00 Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

För ett fortsatt tryggt Gotland behövs allas delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Samverkan är en av de mest grundläggande komponenterna i det lokala brottsförebyggande arbetet. Hur kan du som till exempel företagare, ungdom eller förälder vara en del av detta arbete? På plats finns polisen, länsstyrelsens brottsförebyggande samordnare och representant från platssamverkan Brott och trygghet Östercentrum. Kom och prata brott och trygghet med oss! Du som ungdom kan även få besvara polisens medborgarenkät.

Kl. 16.00-18.00 Föreningsidrotten om 20 år

Kom och prata med RF-SISU Gotland om visioner för föreningsidrotten om 20 år.

Kl. 17.00-18.30 Vad är värt att skydda och försvara?

En föreläsning om motståndskraft och försvarsvilja. Om demokrati, frihet och ansvar. Om vilja och mod, och om att alla behövs i försvaret av vår frihet. Föreläsningen ges i samverkan mellan Försvarshögskolan, Länsstyrelsen i Gotlands län och Biblioteken på Gotland.

OBS! Plats: Almedalsbiblioteket
Ingen föranmälan, fri entré

Lördag 26/3

Demokratistugan bemannas under dagen av Studieförbundet Vuxenskolan och Bilda.

Kl. 11.00-13.00 Mitt val – en studiecirkel i demokrati

Att delta i demokratiska processer är en självklarhet för många kan tyckas. Men om du inte kan eller vet hur man röstar? Om man har svårt att förstå vad politikerna säger är det inte självklart att man är en del av demokratin. I demokratistugan får du se hur Studieförbundet Vuxenskolan jobbar med Mitt val - en studiecirkel i demokrati som vänder sig till människor med intellektuell funktionsvariation. Ni får spela ”Vem bestämmer” samt prova att skriva om svåra meningar till lättbegriplig text.
Mer information: www.mittval.nu Länk till annan webbplats.

Kl. 13.00-15.00 Vad är demokrati för dig?

Hur värnar vi vår demokrati varje dag? I litet som stort? Frågan är högaktuell med anledning av omvärldssituationen. Kom till Demokratistugan och berätta vad demokrati är för dig. Samtala med Gotlands Bildningsförbund, som arbetar med demokrati varje dag. Tillsammans bygger vi ett starkt demokratiskt samhälle.

Var:
Utanför Österport, Visby
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt