29 mar 2022 klocka 13.00 - 15.30

Mer näring - mindre gödsel!

Två händer som håller i strån av vete. I bakgrunden skiner solen.

Med stigande gödselpriser och svårigheter att få tag på tillräckligt med gödsel står många lantbrukare inför utmaningar gällande att förse sin mark med näring. Länsstyrelsen och LRF bjuder nu in till en eftermiddag med fokus på metoder att återföra och behålla mer näring i marken, för att minska behovet av gödsel.

Träffen riktar sig främst till ekologiska lantbrukare, men i mån av plats kan även andra anmäla sig. Anmäl dig genom anmälningsformuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 25 mars.

Innehåll

Gröngödslingens grunder, Elisabeth Ögren

  • Användningsområden och funktioner, kvävefixering m.m.
  • Vilka arter är intressanta och vilken påverkan har de på odlingssystemet?

Erfarenheter från gröngödsling , mellangrödor och vall i lantbruket, Per Ståhl

  • Olika typer av vall och deras förfruktseffekter - var i växtföljden passar det in?
  • Mobil gröngödsling – gödsla med grönmassa. Utnyttja överskott av vall, marker som inte används till produktion, använd din gröngödslingsvall till en större areal.
  • Mellangrödor – ett komplement till vallar som kan ge effekt om de blir bra. Var passar det in? Hur gör man praktiskt?

Under träffen kommer det serveras fika. Vid frågor eller behov av specialkost, kontakta Cecilia Palmén; cecilia.palmen@lansstyrelsen.se tel 010-223 92 25.


Två bilder. Bilden till vänster föreställer en kvinna med kort hår och glasögon. Bilden till höger visar en man som står med axeln mot kameran och ler.

Elisabeth Ögren och Per Ståhl. Foto: Thomas Larsson och Louise Darius.

Om föreläsarna

Elisabeth Ögren har arbetat som rådgivare i ekologisk grönsaksodling sedan mitten av 80-talet. Hon har bland annat arbetat med forskning och utvecklingsarbete tillsammans med odlare kring användning av gröngödsling i ekologisk grönsaksodling.

Per Ståhl har mångårig erfarenhet kring ekologisk odling via de ekologiska rådgivningskunderna i Östergötland. Han har också drivit många utvecklingsprojekt inom ekologisk odling, om allt från ogräs till utveckling av vallfröproduktion och växtnäring. De senaste projekten har fokuserat på mobil gröngödsling och biostimulanter.

Var:
Stenkumla bygdegård
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
25 mar 2022

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 mars klockan 20.00.
Euflagga

Kontakt