18 nov 2021 klocka 09.00 - 12.15

Barns rätt att komma till tals

Två barn som tittar upp bakom en buske

Barnombudsmannen och länsstyrelserna bjuder in till konferens den 18 november 2021. Du kommer att få en ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa artikel 12, om barnets rätt att komma till tals.

Vi vänder oss till alla som vill ha mer kunskap om vad det kan innebära att genomföra rätten för barn att komma till tals.

Konferensen är digital.

Programmet består av både föreläsningar men det kommer också att finnas möjlighet för interaktivitet. Länk skickas ut innan konferensen.

Var:
Via länk som skickas ut innan dagen.
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
05 nov 2021

Kontakt

Saga Hillerström

Nationell samordnare barnrätt