Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

27 okt 2021 klocka 14.00 - 16.00

Mot hållbar mobilitet - på vägarna och i vardagen

En symbol med bussar, cyklar, bilar, lastbilar och traktorer.

Slutkonferens för Hållbara transporter på Gotland

Välkommen att ta del av lärdomar, resultat och ett framtidsfokuserat samtal utifrån erfarenheterna från projektet Hållbara transporter.

Under år 2018 startades Hållbara transporter på Gotland. Projektet har arbetat för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser på Gotland.

Nu är det dags att presentera de resultat och lärdomar som arbetet genererat. Under konferensen kommer projektets tre delar; koldioxidsnåla transportföretag, klimatsmarta beställare och hållbart resande att presenteras. Vi kommer att diskutera delarnas respektive utvecklingsresor samt hur de hänger ihop. En röd tråd blir begreppen Hållbar Mobilitet och Mobility as a Service (MaaS) som är en central del av utvecklingen, inte bara i projektet utan också för hela arbetet med hållbara transporter och hållbart resande.

För vem?

Konferensen är öppen för alla med intresse för dessa frågor, men riktar sig främst till

 • Transportsektorn
 • Beställare och upphandlare inom transporter och kollektivtrafik
 • Representanter från myndigheter, regioner och kommuner samt privata aktörer engagerade i energi- och klimatfrågor med fokus på yrkestransporter och vardagsresande.
 • Samarbetspartners samt ledning och personal hos arrangörsorganisationer som varit involverade i projektet.

Oavsett om du verkar och bor på Gotland eller i annan del av Sverige är du varmt välkommen att delta!

En hybrid konferens

Konferensen kommer att äga rum på Studion Gotland Visborg med en mindre publik samt digitalt genom mötesprogrammet Zoom. Anmälan är stängd sedan den 25 oktober kl. 16.00, men du är välkommen att medverka digitalt.

Möteslänk till Zoom

Klicka här för att komma till den digitala visningen av konferensen, med start kl.14.00 den 27 oktober Länk till annan webbplats.

Program

Konferensen är uppdelad i två delar. Första delen fokuserar på projektets utveckling från start till mål, medan den andra delen handlar om vägen framåt.

Del ett:

 • Projektresan
  Från projektplan till hållbar mobilitet på vägarna och i vardagen.

 • Hållbara transporter på vägarna - Transportföretagens omställningsarbete
  Samtal med projektets medverkande transportföretag och energikonsult. Här kommer vi även diskutera beställarsidans ansvar.

 • Hållbart resande i vardagen - från ökat kundunderlag i kollektivtrafiken till ”mobility management”
  Reserådgivarens roll och erfarenheter, presentation av ”Färdplan MaaS på Gotland” och lärdomen om att vi alla är beställare.

Del två:

 • Vägen framåt – vad kan vi göra nu?
  Ett samtal om lösningar, samverkan och det framtida arbetet på Gotland. Medverkande:
  Patrick Dahl, verksamhetschef på Energicentrum Gotland
  Anna Wejde, enhetschef samhällsplanering vid Region Gotland
  Anneli Bergholm Söder, Länsråd för Länsstyrelsen i Gotlands län
  Peter Lindström, branschföreträdare för Sveriges åkeriföretag på Gotland
  Stefan Ivanell, professor och enhetschef, institutionen för geovetenskap, Uppsala universitet – campus Gotland 

 • Summering och avslut

Vår förhoppning med mötet

Vi hoppas att projektets erfarenheter kan förankras ute i verksamheterna på både strategisk likväl som operativ nivå inom både den offentliga sektorn likväl som i den privata näringen.


Anmäl dig

Om projektet

Hållbara transporter är ett samverkansprojekt som genomförts av Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland med stöd av Tillväxtverket och den Regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om projektet Hållbara transporter här

Eu, länsstyrelsen och Region Gotland loggor
Var:
Studio Gotland Visborg eller digitalt via Zoom
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
24 okt 2021

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss