12 okt 2021 klocka 08.40 - 12.30

Ojämlikt och ojämställt

Dekorativ illustration med olika symboler för bland annat jämställdhet, ekonomi och kvinnor och män.

Välkommen till en digital utbildning om hälsa och ekonomi hos kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Program

08.40 Digital anslutning till Zoom

08.50 Inledning, Elin Lööf, Region Gotland och Annette Johansson, Länsstyrelsen

09.00 Struktur för dialog och samråd, Elin Lööf, Region Gotland

09.30 Könsskillnader, hinder och coronaeffekter, Karl-Oskar Öhman, Myndigheten för delaktighet

10.10 Paus

10.20 Ekonomiska konsekvenser av funktionsnedsättning och kronisk sjukdom, Annica Nilsson, Funktionsrätt Sverige

11.00 Regionalt perspektiv på jämställdhet och jämlikhet, Caisa Skoggren, Länsstyrelsen

11.20 Hur kan vi förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning?

12.10 Avslut

Plats

Mötet sker digitalt via Zoom. Länk skickas i samband med anmälan.

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är berörda förtroendevalda, tjänstepersoner, medlemmar i berörda organisationer och övriga intresserade. Arvode till förtroendevalda ledamöter utgår enligt ”regler om ersättning till förtroendevalda”.

Arrangör

Arrangörer är Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.

Anmälan

Anmälan senast den 1 oktober till elin.loof@gotland.se eller telefon: 0498-26 90 10. Meddela behov av teckenspråkstolk, skrivtolk och behov av digitalt stöd. Utbildningen är kostnadsfri.

Frågor och mer information

Elin Lööf, e-post: elin.loof@gotland.se, telefon: 0498-26 90 10
Annette Johansson, e-post: annette.i.johansson@lansstyrelsen.se,
telefon: 010-223 93 15

Varmt välkommen!

Var:
Digitalt via Zoom
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
01 okt 2021

Kontakt