12 okt 2021 klocka 09.00 - 12.00

Gotlands Energidialog 2021

Årets tema: Cirkulär ekonomi som verktyg för att bidra till de energi- och klimatpolitiska målen på Gotland.

Vad är cirkulär ekonomi? Hur bidrar det till energi- och klimatmålen? Lyssna till Tobias Jansson, som driver CircularEconomy.se, när han visar på bredden och möjligheterna med cirkulär ekonomi. Med hjälp av föreläsare som inventerar potentialen för Gotland Symbiosis Center och goda exempel från socknar, företag och offentlig upphandling diskuterar vi hur vi kan stärka cirkulär ekonomi på Gotland och var vi kan kroka arm i arbetet.

Program

Moderatorer: Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Gotlands län, och Patrick Dahl, verksamhetsledare på Energicentrum Gotland.

 • Välkomsttal. Anders Flanking, landshövding och Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.
 • Hur går det inom de energi- och klimatpolitiska målen på Gotland? Hur kan cirkulär ekonomi vara ett verktyg? Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Gotlands län.
 • Möjligheter med cirkulär ekonomi. Tobias Jansson, skribent och omvärldsbevakare.
 • Utveckling av cirkulär ekonomi och Gotland Symbiosis Center. Henrik Johansson, expert inom hållbarhetsledning och cirkulär ekonomi på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Paus

 • Tre goda exempel:
  • Klimatpositiv biokolgödsel från restprodukter. Anne Meyer och Sebastian Meyer, Waila AB
  • Cirkulär ekonomi inom upphandling i Helsingborgs stad. Elina Persson, hållbarhetsstrateg på Inköpsenheten i Helsingborgs stad
  • Bilpool och mobilitet som tjänst. Johan Granath, E-GO.
 • Gruppdiskussion: Hur kan vi bidra för att stärka cirkulär ekonomi på Gotland? Var kan vi kroka arm i arbetet?
 • Panelsamtal: Så här kan vi göra för att stärka cirkulär ekonomi på Gotland och diskussion om var kan vi kroka arm i arbetet. Leds av Tobias Jansson, skribent och omvärldsbevakare. Paneldeltagare är:
  • Anna Viman och Ingalill Gerber Lindgren, avfallsavdelningen, Region Gotland
  • Roger Hammarström, verksamhetsledare, Tillväxt Gotland
  • Henrik Brining, medborgarstolen i Energicentrum Gotlands styrelse
  • Anna Ekman, Fjärrvärmesäljare/Projektledare, GEAB
 • Summering – hur cirkulär ekonomi kan bidra till energi- och klimatmålen på Gotland. Patrick Dahl, Energicentrum Gotland och Agneta Green, Länsstyrelsen i Gotlands län.

För vem?

Alla är välkomna – föreningar, företag, organisationer, anställda inom offentlig sektor såväl som privatpersoner.

Tid

12 oktober 2021, kl. 09:00 – 12:00

Plats

Digitalt seminarium via Zoom. Länk till webbinariet skickas till anmälda inför den 12 oktober.

Anmälan

Anmäl dig till Energidialogen här Länk till annan webbplats.. Evenemanget är kostnadsfritt.

Frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakta Agneta Green, energi- och klimatsamordnare.
E-post: agneta.green@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 39 358

Energidialogen arrangeras av Länsstyrelsen i Gotlands län, i år i samarbete med Energicentrum Gotland.

Varmt välkommen!

Var:
Digitalt seminarium
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
11 okt 2021

Kontakt