• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Vind i kombination med snöfall i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

06 jul 2021 klocka 14.00 - 15.15

Från bilsamhälle till hållbar mobilitet - kan bilnormen planeras och byggas bort?

Gatuvy från Visby med parkerade cyklar och bilar.

Skiftet från ett fokus på bilburen mobilitet och parkering till alternativa, mer hållbara mobilitetslösningar kopplade till kvarteret eller fastigheten pågår i hela Sverige. Men kan den starka bilnormen brytas, och kan våra transportbehov ersättas med mobilitetstjänster?

Hör om utredningen "Stärkt planering för en hållbar utveckling” och dess förslag. Panelen bestående av branschrepresentanter och gotländska politiker diskuterar möjligheter och utmaningar med att låta mobilitets- och transportlösningar så som fordonspooler, samåkningstjänster och leveransboxar ersätta bilens särställning.

Webinariet hålls digitalt via Zoom.

Webinariet i Zoom Länk till annan webbplats.

Medverkande:

MARIE PELLAS, ordförande, Gröna Bilister (moderator)

JOHAN EDSTAV, särskild utredare, "Stärkt planering för en hållbar utveckling"

EVA AHLIN, regionråd , ordf. miljö och byggnämnden Region Gotland , Centerpartiet

KARIN STEPHANSSON, ledamot Regionfullmäktige Gotland , Miljöpartiet

CARL JOHAN CASSERBERG, affärsutvecklare , Peab Bostad region Stockholm och Gotland

JON RYTTERBRO, hållbarhets och kvalitetsansvarig , Gotlandshem

DAN KOLMODIN, koncernchef/projektutveckling , Arriba byggnads AB

Kontakt:

Emelie Waktel, Region Gotland, 0498 26 90 43, emelie.waktel@gotland.se
eller Anna Bäckstäde, Region Gotland, 0498 26 91 76, anna.backstade@gotland.se

Evenemanget genomförs av projektet Hållbara transporter.

Var:
Digitalt via Zoom
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss